Project Description

  • olejový transformátor so zvýšenou činnosťou chladenia 6/0,4 kV pre výkon 2000kVA
  • elektrický VN rozvádzač so 6 kV vákuovým ističom
  • elektrický NN rozvádzač 0,4 kV
  • napájací kábel so zosilnenou izoláciou pre 6 kV
  • ochrana SEPAM T20 v napájacom poli rozvodne
  • signálny kábel
  • zaškolenie obsluhy
  • odskúšanie a spustenie zariadení do prevádzky
  • inžinierska činnosť – STD + certifikáty