Project Description

Komplexná dodávka elektročasti závodu:

 • administratívna budova
 • jedáleň a byt správcu areálu
 • výrobná hala č. 1
 • výrobná hala č. 2
 • výrobná hala č. 3
 • sklad
 • vrátnica
 • trafostanica 22/0,4
 • rozvod 22 kV
 • rozvod 0,4 kV
 • vonkajšie osvetlenie
 • telefónna prípojka
 • vonkajšie a vnútorné slaboprúdové rozvody
 • štruktúrovaná kabeláž
 • MaR, EPS