Project Description

  • dodávka elektrického materiálu pre rekonštrukciu 2 ks transformátorov
  • montážne práce elektrických zariadení
  • skúšky, revízia
  • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
  • inžinierska činnosť – STD + certifikáty

Generálna oprava osvetlenia vo výrobnej hale PKW v obj. 24

  • Demontáž pôvodných a dodávka a montáž nových svietidiel, PRS a komunikačných rozvodov na riadiaci systém  DALI od fy. Philips