Project Description

 • Rekonštrukcia vstupnej 22 kV transformovne
 • Nový rozvádzač SM6 Schneider-Electric
 • Výmena VN a NN káblových rozvodov
 • Výmena prístrojového vybavenia existujúcich NN rozvádzačov
 • Dodávka a montáž kompenzačných blokov v kompenzačných rozvádzačoch
 • Oprava prachotesného zbernicového rozvodu
 • Kompletná výmena napájacích káblov a rozvádzačov pre vzduchotechniku a vykurovanie vrátane riadiaceho systému
 • Výbojkové osvetlenie v hale
 • Osvetlenie administratívnej časti
 • Rozvody slaboprúdu vrátane štruktúrovanej kabeláže a rozvádzačov
 • Rozvádzače a káblové rozvody pre napájanie kompresorov, vzduchotechniky a osvetlenia
 • Rozvádzače a káblové rozvody pre hasiace zariadenie vrátane núdzového zdroja (dieselagregát)
 • Vonkajšie osvetlenie – oprava osvetlenia vrátane nových napájacích káblových rozvodov