Project Description

Projekt K2 – nová výrobná hala a nová technológia

  • Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky: silnoprúde rozvody, osvetlenie, uzemnenie, elektroinštalácia, rozvádzače
  • rozvodne pre osvetlenie, núdzové osvetlenie, zásuvky
  • Napájanie pre klimatizáciu, svetelnú signalizáciu a technológiu
  • Elektrická Požiarna Signalizácia