Project Description

  • elektroinštalačné rozvody NN
  • uzemnenie a bleskozvod
  • EPS
  • verejné osvetlenie areálu a prístupových komunikácií
  • dodávka a montáž technologických zariadení
  • dodávka realizačnej projektovej dokumentácie dodávka prevádzkových poriadkov a DSVS