Project Description

  • Kompletné meranie na vysokotlakých plynových trasách, vrátane dodávky
  1. Fakturačné meranie prietoku, meranie tlaku, teploty
  2. Montáž a individuálne skúšky priemyselného počítača
  3. Meranie a regulácia v kotolni
  4. Montáž a oživenie systému “výron plynu”
  5. Meranie a regulácia na separátoroch
  • Chemické meranie, dodávka a montáž chromtografa
  • Montáž a odskúšanie prenosu údajov pre riadiace centrum v Nitre
  • Dodávka a montáž detektorov pre elektropožiarnu signalizáciu
  • Komplexné skúšky namontovaných zariadení