Project Description

  • dodávky elektrických zariadení a materiálu
  • montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia
  • prevádzkové rozvody silnoprúdu
  • areálové rozvody VN, NN a VO, tel. kábelová prípojka
  • skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročastí
  • geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov VN, NN a VO
  • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročastí