Project Description

Opravy elektrických častí

 • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača – prívod, meranie
 • Káblový prepoj nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť
 • Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie
 • Výmena existujúcej kobkovej 6 kV rozvodne v časti
 • Závod za novú skriňovú Nový 6 kV kábelový prívod Závod – Lom
 • Výmena existujúcej kobkovej 6 kV rozvodne v časti
 • Lom za novú skriňovú
 • Parametrizácia a nastavenie nových ochrán 6 kV spotrebičov
 • Výmena starej nevyhovujúcej 6 kV kompenzácie za novú ekologickú kompenzáciu
 • Výmena ovládacích skriniek 6 kV motorov
 • Demontáž starých kobkových VN rozvádzačov