V roku 2019 boli činnosti PPA CONTROLL, a.s. zamerané hlavne na integrovanie požiadaviek novej normy systému manažérstva bezpečnosti podľa štandardu ISO 45001 do podnikateľských procesov a absolvovanie úspešného re-certifikačného auditu, podľa štandardu ISO 14001 a podľa nového štandardu ISO 45001.

Dlhodobé uplatňovanie jednotlivých manažérskych systémov nielen v materskej spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., ale aj v dcérskych spoločnostiach, a priebežné plnenie špecifických požiadaviek na bezpečnosť, pracovné prostredie a ochranu zdravia a životného prostredia, boli zavŕšené rozšírením certifikácie systému manažérstva bezpečnosti podľa štandardu ISO 45001 a systému manažérstva environmentu podľa štandardu ISO 14001 aj na najväčšiu dcérsku spoločnosť PPA ENERGO s.r.o. a jej činnosti, čo je ďalším dôležitým krokom k dosiahnutiu vysokej kultúry bezpečnosti, ochrany zdravia, pracovného i životného prostredia.