• zistenie skutočného výkonu a účinnosti elektrárne
  • odhalenia tzv. „hotspot-ov“ a vysokých prechodových odporov
  • meranie elektrických veličín fotovoltických panelov a meničov
  • odhalenie poškodených alebo nefunkčných častí elektrárne
  • zvýšenie účinnosti a výnosov elektrárne o viac ako 2 %