Skupina PPA CONTROLL urobila ďalší krok k napĺňaniu svojho plánu Stratégia 2021, ktorého cieľom je zvyšovať efektívnosť, rozširovať portfólio a komplexnosť poskytovaných služieb a neustále rásť. Protimonopolný úrad SR odsúhlasil začiatkom júna akvizíciu spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s., ktorá odteraz patrí do skupiny PPA CONTROLL.

LiV ELEKTRA, a. s., je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu so zameraním na služby pre VN, VVN a ZVN energetiku, strojárstvo a rôzne priemyselné odvetvia. Po 30 rokoch samostatného fungovania sa teraz stala súčasťou skupiny PPA CONTROLL.

„Nevyhnutným predpokladom dlhodobého a stabilného rastu spoločnosti je v dnešnom globalizujúcom sa trhovom prostredí a pri neustále rastúcej konkurencii, aby si nielen udržiavala, ale aj rozvíjala svoje konkurenčné výhody, kompetencie a know-how, čo sa nám darí,“ povedal generálny riaditeľ PPA CONTROLL, a.s. Ing. Bystrík Berthoty po tom, ako Protimonopolný úrad SR schválil akvizíciu spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s.

Podľa neho môže spoločnosť nadobudnúť unikátne kompetencie dlhoročným rozvíjaním vlastnej činnosti a neustálym inovovaním a zvyšovaním efektívnosti. „Ak je spoločnosť dostatočne silná, môže zvoliť aj rýchlejšiu, aj keď nie vždy jednoduchšiu cestu obstarania nových kompetencií, a to akvizíciou,“ dodal.

Práve akvizičné činnosti boli ako jeden z významných zdrojov rastu skupiny PPA CONTROLL zahrnuté aj v Stratégii 2021, ktorú vedenie skupiny schválilo v roku 2016. V priebehu ostatných štyroch rokov spoločnosť posudzovala približne 10 akvizícií. Posudzovanie vyústilo začiatkom tohto roka do podpisu akvizičnej dokumentácie, ktorou skupina PPA CONTROLL, a. s., nadobudla vlastníctvo spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s. Akvizíciu odsúhlasil Protimonopolný úrad SR začiatkom júna 2021.

Medzi hlavné oblasti podnikania spoločnosti LiV ELEKTRA patrí poskytovanie služieb pre energetický priemysel najmä v oblasti vysokého a veľmi vysokého napätia, ako aj v oblasti výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a servisu elektrických zariadení, rozvodní a trafostaníc bez obmedzenia napätia. Sídlo spoločnosti ostáva v Bratislave, rovnako ako ďalšia prevádzka v Nitre, výrobné dielne v Horných Orešanoch a hlavný sklad v Modre. V LiV ELEKTRA, a. s., ostáva v súčasnosti pracovať všetkých 86 zamestnancov.

„Zaradením spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s., do portfólia našich dcérskych spoločností sme rozšírili kompetencie skupiny PPA CONTROLL a budeme schopní poskytnúť našim zákazníkom ešte širšie a komplexnejšie služby tej najvyššej kvality,“ uzatvára generálny riaditeľ PPA CONTROLL, a.s. Ing. B. Berthoty.