Projektovaniu, výrobe, dodávkam a servisu elektrických NN rozvádzačov sa venujeme už takmer 30 rokov. Aby sme si udržali náskok pred konkurenciou a dokázali vyhovieť požiadavkám zákazníkov, bolo nevyhnutné rozšíriť našu ponuku o sortiment ďalšieho výrobcu výsuvných rozvádzačov, spoločnosti Siemens.

Do nášho portfólia rozvádzačov sme potrebovali konkrétne typ Sivacon S8, ktorý sa inštaluje hlavne v prevádzkach, kde je v prípade poruchy potrebné minimalizovať čas výpadku. Jednotlivé moduly Sivacon S8 sú rýchlo vymeniteľné, preto sú výpadky prevádzky skrátené na nevyhnutné minimum.

Donedávna naša spoločnosť ponúkala takýto typ rozvádzačov iba od spoločnosti Logstrup, s ktorou sme dokonca spoločne vyvinuli seizmicky odolné skrine rozvádzačov, inštalované aj v atómových elektrárňach.

Úspešná certifikácia

Aby sme mali oprávnenie inštalovať uvedený typ rozvádzačov, bolo potrebné získať certifikát, ktorý by nám dovoľoval projektovať, inštalovať a oživovať tieto zariadenia. Celý proces certifikácie prebiehal za sťažených podmienok pandémie Covid-19 a začiatkom roka 2022 bol zavŕšený získaním certifikátu.

Rozvádzače Sivacon S8 od spoločnosti Siemens predstavujú technologicky vyspelé riešenia pre elektrickú distribúciu, riadenie elektrických sietí a ochranu elektrických systémov. Tieto rozvádzače vynikajú niekoľkými kľúčovými vlastnosťami a výhodami, ktoré ich na trhu robia vysoko konkurencieschopnými.

Inovácie a modulárnosť

Značka Siemens je známa svojou odbornosťou v oblasti elektrotechniky a automatizácie. Najnovšie technologické inovácie využíva aj pri výrobe rozvádzačov Sivacon. Novinky sa týkajú digitálnych riadiacich systémov, senzorov, softvérových nástrojov a komunikačných možností. Všetko dohromady zvyšuje efektivitu a spoľahlivosť elektrických sietí.

Rozvádzače Sivacon majú navyše modulárny dizajn, čo znamená, že môžu byť prispôsobené rôznym potrebám a aplikáciám. Sú zostavené z viacerých samostatných modulov a komponentov, ktoré môžu byť ľahko pridávané alebo odstraňované podľa konkrétnych požiadaviek projektu.

Inteligentné riadenie a monitorovanie

Rozvádzače Sivacon sú navrhnuté a testované tak, aby spĺňali prísne normy a štandardy pre elektrické zariadenia. To je zárukou bezpečnej prevádzky a minimalizácie rizika nehôd.

Ďalšou konkurenčnou výhodou týchto rozvádzačov je možnosť inteligentného riadenia a monitorovania, čo zlepšuje efektivitu riadenia elektrických sietí. Tie sa dajú na diaľku nielen monitorovať, ale je možné vzdialene vykonávať aj diagnostiku porúch a optimalizáciu prevádzky. To prispieva k minimalizácii výpadkov a zvyšuje dostupnosť elektrickej energie.

Účinné pre rôzne odvetvia

Zariadenia Sivacon sú vhodné pre rôzne odvetvia, od priemyslu cez energetiku, komerčné budovy až po zdravotnú starostlivosť a dopravu. Môžu byť aplikované v kontextoch, ako sú výrobné závody či zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť a datacentrá.

Je pre nás dôležité, že rozvádzače Sivacon sa vyrábajú s ohľadom na energetickú účinnosť aj na životné prostredie, teda minimalizujú straty energie v procese distribúcie elektrickej energie. Nižšie straty energie znamenajú nižšiu spotrebu elektrickej energie, čo prispieva k šetreniu zdrojov.

Celkovo majú rozvádzače Sivacon vynikajúce vlastnosti, ktoré ich predurčujú na široké využitie v oblasti elektrických distribučných systémov a elektrickej distribúcie. Technická vyspelosť, modulárny dizajn a spoľahlivosť robia z rozvádzačov Sivacon silného hráča na trhu a dôležitý nástroj na zabezpečenie spoľahlivej elektrickej energie pre rôzne odvetvia a projekty.

Rozšírením nášho sortimentu o rozvádzače Sivacon S8 získala skupina PPA CONTROLL kvalitný produkt renomovaného výrobcu, ktorý nám dokáže pomôcť pri získavaní a realizácii ďalších náročných projektov a zákaziek.