Ocenenie za rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania

Na augustovom zasadnutí bratislavskej regionálnej komory SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) dostala spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., čestné uznanie SOPK za zásluhy na rozvoji slovenskej ekonomiky a podnikania. Ocenenie odovzdal predseda predstavenstva bratislavskej regionálnej komory SOPK Ing. Igor Junas a podpredseda predstavenstva SOPK Ing. Vladimír Slezák do rúk generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva PPA CONTROLL, a. s., Ing. Bystríka Berthotyho.

Ocenenie za rozvoj slovenského hospodárstva

Na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) si spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., prevzala ocenenie za prínos pri rozvoji slovenského hospodárstva. Prezident SPNZ Ing. Tomáš Malatinský, MBA, a výkonný riaditeľ zväzu Ing. Richard Kvasňovský ho odovzdali Ing. Erikovi Vicenovi, zástupcovi generálneho riaditeľa PPA CONTROLL, a. s., pre obchod.