V roku 2019 sa nám podarilo zriadiť a otvoriť showroom premenného dopravného značenia na báze LED (LED PDZ). Naša dcérska spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o. sa stala výhradným zástupcom srbského výrobcu premenného dopravného značenia na území SR, spoločnosti DMV.Showroom 1

Tento srbský výrobca LED PDZ produkuje vo svojich výrobných priestoroch v meste Niš aj LED svetelné informačné tabule, pričom využíva potenciál vlastných laboratórií a odborníkov v oblasti optiky a elektroniky. To sa odráža aj v samotnom technickom riešení produktov, kde za zmienku stojí určite unikátna optická šošovka, ktorá usmerní a koncentruje svetlo z LED do vyžarovacieho kužeľa. Pri najvyššom stupni svietenia značky je potrebných menej ako 50% nominálneho prúdu pre každú LED rôznych farieb. 

Premenné dopravné značenie na báze LED je základným nástrojom pre riadenie a usmerňovanie dopravy v cestných tuneloch a na diaľniciach. Pomáha udržiavať plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy. Kľúčový význam zastáva v čase mimoriadnej a havarijnej situácie, kedy je nevyhnutné zabrániť ďalším škodám na majetku, zraneniam osôb a ochrániť životy ľudí. V takýchto prípadoch je nevyhnutné dostatočne včas a zrozumiteľne informovať vodičov o vzniku mimoriadnej udalosti ako sú: požiar, nehoda, extrémne poveternostné podmienky a zabrániť vjazdu vozidiel do nebezpečného úseku.IMG_7470

Uvedené značky môžete reálne vidieť v tuneli Považský Chlmec a jeho okolí a od augusta 2019 aj v tuneli Horelica a na príjazdoch k nemu.

O kvalite premenného dopravného značenia na báze LED (LED PDZ) sa môžete presvedčiť aj v Showroome LED PDZ, ktorý je vybudovaný v sídle spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. v Bratislave na Vajnorskej 137.

Systém manažérstva bezpečnosti podľa nového štandardu ISO 45001