Po podpise dvoch predchádzajúcich memoránd sa 24. marca 2017 zavŕšil prípravný proces na rekonštrukciu požiarom poškodenej tepelnej elektrárne Lidio Ramón Pérez na Kube v oblasti Mayarí podpisom kontraktu, kde spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. vystupuje ako generálny dodávateľ. Na subdodávkach sa budú podieľať niektoré ďalšie slovenské a české firmy a prepokladaný koniec rekonštrukcie je v roku 2019.

podpis kontraktu
Zľava: Ing. Bystrík Berthoty, Livan Arronte Cruz, Ing. Milan Michalík, Rafael Lage Pérez 

Požiar, ktorý vypukol v elektrárni v novembri 2016 na jednom z dvoch 250 MW blokov, bol natoľko rozsiahly, že je potrebná oprava generátora, bude dodaná nová turbína, riadiaci systém a taktiež poľná inštrumentácia, elektrické rozvody a bude modernizovaný kotol. Po kompletnej rekonštrukcii by mal mať blok elektrárne vyšší výkon pri nižšej spotrebe paliva, a teda by mal byť šetrnejší aj voči životnému prostrediu, než pôvodný blok elektrárne.

Elektráreň, ktorá spaľuje kubánsku ropu, pokrývala 22% celkovej energetickej spotreby krajiny. Postavili ju pred tridsiatimi rokmi české a slovenské firmy v zálive Bahía de Cajímaya, na mieste zvanom Felton. Toto miesto bolo pomenované po americkom podnikateľovi, ktorý začiatkom 20. storočia podnikal v tejto oblasti v ťažobnom priemysle a už v roku 1902 postavil neďaleko malú elektráreň, ktorá ale po čase zanikla. Ľudový názov tejto oblasti „Felton“ sa zachoval dodnes.

Projekt vo Feltone je pokračovaním spolupráce s Energoimportom (organizačná zložka štátnej spoločnosti Unión Nacional Eléctrica zabezpečujúca dovoz a vývoz energetických zariadení), ktorá začala už v roku 2010 podpísaním a realizáciou kontraktu na rekonštrukciu piateho bloku elektrárne Planta Centro vo venezuelskom štáte Carabobo o výkone 400 MW.