//Meranie absolútneho a relatívneho tlaku
Absolútny tlak a pretlak Cerabar PMP21

Cerabar PMP21 je cenovo atraktívny a veľmi kompaktný prevodník tlaku. Je opatrený piezorezistivním senzorom a možno pomocou neho merať absolútny tlak alebo pretlak v hodnotách od 400 mbar do 400 bar. PMP21 je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov ako 316L so stupňom krytia až do IP 68 a navrhnutý tak, aby odolal náročným podmienkam v prostredí spracovateľského priemyslu. Keďže bol certifikovaný pre použitie v rôznych prostrediach, možno ho využiť vo väčšine prípadov, napr. V prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v námornej doprave.

...čítať viac
Absolútny tlak a pretlak Cerabar PMC7

Digitálny snímač tlaku PMC71 s kapacitnou, bezolejovou keramickou meracou bunkou sa zvyčajne používa v priemyselných procesoch a hygienických aplikáciách pre meranie tlaku, výšky hladiny, objemu alebo hmotnosti v kvapalinách a plynoch. Zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti systému vďaka vákuu odolnej keramickej membráne s integrovanou detekciou porušenia. Funkcia Quick Setup (rýchle nastavenie) s ľubovoľne nastaviteľným rozsahom merania umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a znižuje náklady a šetrí čas. SIL2 / 3 v súlade s IEC 61508

...čítať viac
Absolútny tlak a pretlak Cerabar PMC51

Digitálny snímač tlaku PMC51 s kapacitnou, bezolejovou keramickou meracou bunkou sa zvyčajne používa v priemyselných procesoch a hygienických aplikáciách pre meranie tlaku, výšky hladiny, objemu alebo hmotnosti v kvapalinách a plynoch. Zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti systému vďaka vákuu odolnej keramickej membráne s integrovanou detekciou porušenia. Funkcia Quick Setup (rýchle nastavenie) s ľubovoľne nastaviteľným rozsahom merania umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a znižuje náklady a šetrí čas. SIL2 v súlade s IEC 61508 a IEC 61511.

...čítať viac
Absolútny tlak a pretlak Cerabar PMC21

Cerabar PMC21 je veľmi kompaktný prevodník tlaku. Je vybavený kapacitným, bezolejovým keramickým senzorom a možno pomocou neho merať absolútny tlak a pretlak od 100 mbar do 40 bar. Je konštruovaný tak, aby odolal náročným podmienkam v spracovateľskom priemysle sa stupňu krytia až IP 68, s membránou Ceraphire vysoko odolnou voči oteru a taktiež vysoko kvalitným krytom z ocele 316L. Keďže bol certifikovaný pre použitie v rôznych prostrediach, možno ho využiť vo väčšine prípadov, napr. V prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v námornej doprave.

...čítať viac