//Ultrazvukové hladinomery
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU95

Samostatná verzia Prosonic FMU95 v prevedení do prevádzky alebo pre montáž na lištu pre inštrumentáciu ovládacích rozvádzačov je vhodná pre kontinuálne bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, kalov a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálov.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU90

Samostatná verzia Prosonic FMU90 v prevedení do prevádzky alebo pre montáž na lištu pre inštrumentáciu ovládacích rozvádzačov je vhodná pre kontinuálne bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, kalov a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálov. Je možné meranie prietoku v otvorených kanáloch a na merných prepadoch, tiež súčasné meranie výšky hladiny a prietoku v prívalových dažďových zdržia iba pomocou 1 senzora. Až 6 relé pre trendový alarm, impulzné výstup pre prietok alebo alarm spätnej vody / kalu, jednokanálová alebo dvojkanálová verzia.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU44

Senzor Prosonic FMU44 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU43

Senzor Prosonic FMU43 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU42

Senzor Prosonic FMU42 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU41

Senzor Prosonic FMU41 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU40

Senzor Prosonic FMU40 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU30

Rozsah použitia siaha od monitorovania výšky hladiny v čistiarňach odpadových vôd a v procesných vodných nádržiach až po aplikácie pre nakladacej stanice, skladovacie a vyrovnávacej nádrže. Ultrazvukový senzor FMU30 ponúka osvedčené softvérové ​​algoritmy a všetky Výstražné a poruchové hlásenia sa zobrazujú na štvorriadkovom textovom displeji, čo zaručuje rýchle odstránenie problémov. Obalová krivka môže byť zobrazená aj na displeji. Vzhľadom k tomu, že výsledky analýzy sú zobrazené priamo na mieste, je tým zaistená rýchla a presná chybová diagnostika.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FDU95

Ultrazvukový senzor FDU95 pre kontinuálne, bezkontaktné a bezúdržbové meranie výšky hladiny v sypkých práškovitých až hrubých materiáloch. Meranie nie je ovplyvnené dielektrickou konštantou, hustotou alebo vlhkosťou a nie je ovplyvnené ani nánosy vďaka samočistiacemu efektu senzorov. Vhodné pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Maximálny merací rozsah v pevných látkach 45 m.

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FDU93

Ultrazvukový senzor FDU93 pre kontinuálne, bezkontaktné a bezúdržbové meranie výšky hladiny kvapalín, pást, kalov a práškovitých až hrubých sypkých materiálov. Je vhodný aj pre meranie prietoku v otvorených kanáloch a merných prepadoch. Meranie nie je ovplyvnené dielektrickou konštantou, hustotou alebo vlhkosťou a nie je tiež ovplyvnené nánosy vďaka samočistiacemu efektu senzorov. Vhodné pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Maximálny merací rozsah: kvapaliny 25 m, pevné látky 15 m.

...čítať viac