//Ultrazvukové hladinomery
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU95

Samostatná verzia Prosonic FMU95 v prevedení do prevádzky alebo pre montáž na lištu pre inštrumentáciu ovládacích rozvádzačov je vhodná pre kontinuálne bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, kalov a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálov.

...čítať viac
Prosonic_FMU95_PP_2

...čítať viac
TI00398FEN_1616

TI00398FEN_1616

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU90

Samostatná verzia Prosonic FMU90 v prevedení do prevádzky alebo pre montáž na lištu pre inštrumentáciu ovládacích rozvádzačov je vhodná pre kontinuálne bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, kalov a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálov. Je možné meranie prietoku v otvorených kanáloch a na merných prepadoch, tiež súčasné meranie výšky hladiny a prietoku v prívalových dažďových zdržia iba pomocou 1 senzora. Až 6 relé pre trendový alarm, impulzné výstup pre prietok alebo alarm spätnej vody / kalu, jednokanálová alebo dvojkanálová verzia.

...čítať viac
Prosonic_FMU90_PP_2

...čítať viac
TI00397FEN_1717

TI00397FEN_1717

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU44

Senzor Prosonic FMU44 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac
Prosonic_FMU44_PP

...čítať viac
FMU4x_TI00365FCS_1714

FMU4x_TI00365FCS_1714

...čítať viac
Ultrazvukové meranie Time-of-Flight Prosonic FMU43

Senzor Prosonic FMU43 je vhodný pre bezkontaktné meranie výšky hladiny kvapalín, pást, hrubozrnného sypkého materiálu a meranie prietoku v otvorených kanáloch alebo prepadoch. Dvojvodičový alebo štvorvodičový kompaktný prevodník možno použiť v aplikáciách na skladovacích nádržiach, nádržiach s miešadlami, skladovacích bunkách a pásových dopravníkoch. Obalovú krivku možné zobraziť na miestnom displeji pre jednoduchú diagnostiku. Linearizačná funkcia (až 32 bodov) pre konverziu namerané hodnoty do ľubovoľnej jednotky dĺžky, objemu a prietoku.

...čítať viac