//Meranie pomocou mikrovlnnej bariéry
Vysielač mikrovlnnej bariéry Soliwave FQR57

Mikrovlnná bariéra Soliwave využíva bezkontaktnú metódu na detekciu limitné hladiny a prietoku sypkých materiálov (prietok / bez prietoku, trend). Zariadenie je tiež vhodné na detekciu a počítanie predmetov, k detekcii nánosov a takisto k sledovanie plniacich procesov a bodov, kde dochádza k prenosu materiálu. Možno ich inštalovať v kontajneroch, potrubiach, násypkách, plniacich staniciach, šachtách, filtroch alebo spádových kanáloch. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera.

...čítať viac
Mikrovlnný bariérový vysielač Soliwave FQR56

Mikrovlnná bariéra Soliwave FQR56 / FDR56 využíva bezkontaktné metódu na detekciu limitný hladiny. Možno ho inštalovať v kontajneroch, potrubiach, šachtách alebo otvorených šachtách. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera. Je vhodný ako limitný hladinový spínač pre kontrolu a sčítanie všetkých druhov sypkých materiálov. Používa sa v spojení s prijímačom FDR56.

...čítať viac
Mikrovlnný bariérový vysielač Soliwave FQR50

Mikrovlnný vysielač Soliwave FQR50 využíva bezkontaktnú metódu na detekciu limitný hladiny. Možno ho inštalovať v kontajneroch, potrubiach, šachtách alebo spádových kanáloch. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera. Je vhodný ako limitný hladinový spínač pre kontrolu a sčítanie všetkých druhov sypkých materiálov. Iba ako náhradný diel – používa sa v spojení s prijímačom Soliwave FDR50.

...čítať viac
Prijímač mikrovlnnej bariéry Soliwave FDR57

Mikrovlnná bariéra Soliwave využíva bezkontaktnú metódu na detekciu limitné hladiny a prietoku sypkých materiálov (prietok / bez prietoku, trend). Zariadenie je tiež vhodné na detekciu a počítanie predmetov, k detekcii nánosov a takisto k sledovanie plniacich procesov a bodov, kde dochádza k prenosu materiálu. Soliwave možno ju inštalovať v kontajneroch, potrubiach, násypkách, plniacich staniciach, šachtách, filtroch alebo spádových kanáloch. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera.

...čítať viac
Prijímač mikrovlnnej bariéry Soliwave FDR56

Mikrovlnná bariéra Soliwave FDR56 / FQR56 využíva bezkontaktné metódu na detekciu limitný hladiny. Možno ho inštalovať v kontajneroch, potrubiach, šachtách alebo spádových kanáloch. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera. Je vhodný ako limitný hladinový spínač pre kontrolu a sčítanie všetkých druhov sypkých materiálov. Používa sa v spojení s vysielačom Soliwave FQR56.

...čítať viac
Mikrovlnný bariérový prijímač Soliwave FDR50

Mikrovlnný bariérový prijímač Soliwave FDR50 využíva bezkontaktnú metódu na detekciu limitný hladiny. Možno ho inštalovať v kontajneroch, potrubiach, šachtách alebo spádových kanáloch. Meranie je možné vykonávať z vonkajšej strany cez nekovový materiál kontajnera. Je vhodný ako limitný hladinový spínač pre kontrolu a sčítanie všetkých druhov sypkých materiálov. Iba ako náhradný diel – používa sa v spojení s vysielačom Soliwave FQR50.

...čítať viac