//On-line analyzátory vôd
CeraClean

Systém na prípravu vzorky pre online analyzátory odstraňujúci pevné častice, koloidy a vysokomolekulárne interferujúce látky zo znečistených vzoriek.

 

...čítať viac
PowerMon Compact

PowerMon Compact

prenosný On-line analyzátor rozpustených látok vo vode.

...čítať viac
PowerMon S

Online analyzátor, ktorý meria viac parametrov: celkový N a P, DOC, CSB, NH4-N / NO3-N / PO4-P.

...čítať viac
Kolorimeter

Vhodný na meranie celkového fosfátu a ortofosfátov v odpadových vodách.

...čítať viac
Ionometer

Online analyzátor určený na meranie amoniaku a chloridov v odpadových vodách.

...čítať viac
Kremíkomer

Kremíkomer niekedy nazývaný aj Silikomer pre meranie kvality vôd v energetických aplikáciach. Viackanálový prístroj s LAN rozhraním a USB update možnosťou aj sťahovania dát z analyzátora behom niekoľkých sekúnd.

Predurčený pre staré aj nové prevádzky.

viac info

 

...čítať viac
Titrometer

Ideálny pre kontrolu prevádzky v chemickom priemysle, pri úprave vody, ošetrovaní odpadných vôd, v elektrárniach a papierenskom priemysle.

aplikácie: tvrdosť vody, alkalita (p-hodnota, m-hodnota) …

...čítať viac
Natriometer

Natriometer resp. sodíkomer slúži na kontinuálne meranie obsahu sodíka vo vode napr. na CHÚV.

...čítať viac