//Rádiometrické meranie hladiny
Zdroj žiarenia gama FSG61 pre rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty

Zdroj žiarenia gama FSG61 je špeciálne vhodný pre použitie meranie výšky hladiny v hrubostenných a vysokotlakových nádržiach alebo pre aplikácie meranie hustoty v potrubiach s veľkým priemerom a s veľkými rozsahy hustoty vďaka svojej vysokej penetračné energiu.

...čítať viac
Zdroj žiarenia gama FSG60 pre rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty

Zdroj žiarenia gama FSG60 má veľmi dlhú životnosť vďaka svojmu dlhému polčasu rozpadu. Zvyčajne sa používa ako štandardný izotop pre priemyselné meranie.

...čítať viac
Prevádzkový ochranný kontajner FQG66 pre rádiometrické meranie hladiny a hustoty

Prevádzkový ochranný kontajner FQG66 je určený na uchovávanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, kontinuálneho merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie emitované je takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac
Rádiometrická detekcia limitnej hladiny Gammapilot FTG20

Gammapilot FTG20 je svetovo najvyspelejší Geiger-Müllerov počítač s najvyššou dostupnou citlivosťou a vynikajúcimi vlastnosťami. Princíp radiometrického merania sa môže použiť bez problémov dokonca aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach, ako vysoký tlak, vysoká teplota, hrdzavenia, toxicita a oder.

...čítať viac
Ochranný prevádzkový kontajner FQG63 pre rádiometrické meranie rozhrania

Ochranný prevádzkový kontajner zdroja žiarenia FQG63 je určený na uchovanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrického merania výšky hladiny, merania hustoty a merania rozhrania. Žiarenie je tlmené vo všetkých smeroch, ak je kontajner zdroje žiarenia vypnutý. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie. V prípade zapnutia zdroja žiarenia a spustenie do procesnej nádrže sa žiarenie emituje do všetkých smerov.

...čítať viac
Ochranný prevádzkový kontajner FQG62 pre rádiometrické meranie hladiny a hustoty

Ochranný prevádzkový kontajner FQG62 je určený na uchovanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, nepretržitého merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie emitované je takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac
Radiometrické mer. hladiny/hustoty Ochranný kontajner zdroja žiarenia FQG61

Zdrojový kontajner FQG61 je určený na uchovanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, nepretržitého merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie emitované je takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac
Rádiometrické mer. hladiny/hustoty Ochranný prevádzkový kontejner zdroja žiarenia FQG60

Ochranný prevádzkový kontajner zdroja žiarenia FQG60 je určený na uchovanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, nepretržitého merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie je emitované takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac
Rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty Gammapilot FMG60

Kompaktný prevodník Gammapilot FMG60 je určený pre bezkontaktnú detekciu limitný hladiny, kontinuálne meranie výšky hladiny, rozhrania a hustoty kvapalín, pevných látok, suspenzií alebo kalov. Variabilná koncepcia prevodníka s NaJ kryštálom alebo plastovými scintilátormi v rôznych dĺžkach zaručuje optimálne prispôsobenie jednotlivým aplikáciám. Prevodník obsahuje scintilátor, fotonásobič a vyhodnocovaciu jednotku.

...čítať viac