//Rádiometrické meranie hladiny
Zdroj žiarenia gama FSG61 pre rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty

Zdroj žiarenia gama FSG61 je špeciálne vhodný pre použitie meranie výšky hladiny v hrubostenných a vysokotlakových nádržiach alebo pre aplikácie meranie hustoty v potrubiach s veľkým priemerom a s veľkými rozsahy hustoty vďaka svojej vysokej penetračné energiu.

...čítať viac
Gamma_source_FSG61_PP_1

...čítať viac
TI00439FCS_1815

TI00439FCS_1815

...čítať viac
Zdroj žiarenia gama FSG60 pre rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty

Zdroj žiarenia gama FSG60 má veľmi dlhú životnosť vďaka svojmu dlhému polčasu rozpadu. Zvyčajne sa používa ako štandardný izotop pre priemyselné meranie.

...čítať viac
Gamma_source_FSG60_PP_2

...čítať viac
TI00439FCS_1815

TI00439FCS_1815

...čítať viac
Prevádzkový ochranný kontajner FQG66 pre rádiometrické meranie hladiny a hustoty

Prevádzkový ochranný kontajner FQG66 je určený na uchovávanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, kontinuálneho merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie emitované je takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac
Source_Container_FQG66_PP_3

...čítať viac
TI01171FEN_0219

TI01171FEN_0219

...čítať viac
Rádiometrická detekcia limitnej hladiny Gammapilot FTG20

Gammapilot FTG20 je svetovo najvyspelejší Geiger-Müllerov počítač s najvyššou dostupnou citlivosťou a vynikajúcimi vlastnosťami. Princíp radiometrického merania sa môže použiť bez problémov dokonca aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach, ako vysoký tlak, vysoká teplota, hrdzavenia, toxicita a oder.

...čítať viac