//Vírové prietokomery
Vírový prietokomer Proline Prowirl R 200

Prowirl R je spoľahlivým riešením pre energetický manažment s parou, plynom a kvapalinami v pomocných procesoch. Jeho dizajn je navyše optimalizovaný pre nízke toky. Vďaka originálnej technológii s podporou slučiek umožňuje Prowirl R 200 nákladovo efektívnu a bezproblémovú integráciu do existujúcich infraštruktúr. Ponúka najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť v nebezpečných priestoroch. Technológia Heartbeat zaisťuje bezpečnosť procesu za všetkých okolností.

...čítať viac
Prowirl_R_200__7R2C__PP_01

...čítať viac
TI01335DEN_0118

TI01335DEN_0118

...čítať viac
Vírový prietokomer Proline Prowirl O 200

Prowirl O je ideálny pre spoľahlivé riadenie procesov v náročných aplikáciách plynu a pary s vysokým procesným tlakom. Navyše, jeho konštrukcia zabezpečuje maximálnu bezpečnosť v hlavných a pomocných procesoch. Vďaka originálnej technológii s podporou slučiek umožňuje Prowirl O 200 nákladovo efektívnu a bezproblémovú integráciu do existujúcich infraštruktúr. Ponúka najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť v nebezpečných priestoroch. Technológia Heartbeat zaisťuje bezpečnosť procesu za všetkých okolností.

...čítať viac
Prowirl_O_200__7O2C__PP_01

...čítať viac
TI01334DEN_0218

TI01334DEN_0218

...čítať viac
Vírový prietokomer Proline Prowirl D 200

Senzor Prowirl D môže byť inštalovaný priamo medzi prírubami a slúži tak ako funkčné zariadenie pre aplikácie v pomocných procesoch pri nízkych inštalačných nákladoch. Vďaka originálnej technológii s podporou slučiek umožňuje Prowirl D 200 nákladovo efektívnu a bezproblémovú integráciu do existujúcich infraštruktúr. Ponúka najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť v nebezpečných priestoroch. Technológia Heartbeat zaisťuje bezpečnosť procesu za všetkých okolností.

...čítať viac
Prowirl_D_200__7D2C__PP_01

...čítať viac
TI01332DEN_0118

TI01332DEN_0118

...čítať viac
Vírový prietokomer Proline Prowirl C 200

Prowirl C 200 je produktový rad meracích prístrojov z uhlíkových ocelí určených pre kanadský a americký trh. Senzor z uhlíkovej ocele ponúka vyššiu odolnosť voči medzikrypovému koróznemu praskaniu, najmä v parných systémoch pre aplikácie SAGD. Prowirl C 200 je k dispozícii iba so schválením cCSAus. Nie je k dispozícii s označením CE, AD2000 alebo PED. Je k dispozícii ako kompaktná verzia alebo verzia vzdialeného zariadenia.

...čítať viac