//Servomeranie hladiny
Meranie výšky hladiny v nádrži Digitálny prevodník TMD1

Prevodník TMD1 sa používa v kombinácii s prístrojom poľnou inštrumentácie radu LT pre diaľkový prenos hladiny nádrže. Prevodník TMD1 komunikuje prostredníctvom rôznych protokolov, ako V1, BCD, Sakura, k prenosu výšky hladiny, teploty a alarmu.

...čítať viac
Digital_Transmitter_TMD1_PP_1

...čítať viac
TI00463GEN_0318

TI00463GEN_0318

...čítať viac
Servo prístroj pre meranie výšky hladiny v nádrži Proservo NMS5

Inteligentný hladinomer Proservo NMS5 je určený pre vysoko presné meranie výšky hladiny kvapalín v aplikáciách obchodného merania a riadenia zásob. Spĺňa presné požiadavky riadenia zásob v nádržiach a riadenia strát a je optimalizovaný z hľadiska celkových úspor nákladov a bezpečnej prevádzky.

...čítať viac
Proservo_NMS5_PP

...čítať viac
TI006NEN

TI006NEN

...čítať viac
Servohladinomer Proservo NMS83

Inteligentný hladinomer Proservo NMS83 je určený pre vysoko presné meranie výšky hladiny kvapalín v aplikáciách obchodného merania a riadenia zásob sa schváleniami NMi a PTB. Plní všetky požiadavky pre hygienické aplikácie. Spĺňa presné požiadavky riadenia zásob v nádržiach a riadenia strát a je optimalizovaný z hľadiska celkových úspor nákladov a bezpečnej prevádzky.

...čítať viac
Proservo_NMS83_PP

...čítať viac
TI01250GEN_0418

TI01250GEN_0418

...čítať viac
Servomeranie hladiny Proservo NMS81

Inteligentný merač zásobníkov Proservo NMS81 je navrhnutý pre vysoko presné meranie hladiny kvapaliny v aplikáciách transferu a kontroly zásob s NMi- a PTB schváleniami. Spĺňa príslušné požiadavky podľa OIML R85 a API 3.1B. Spĺňa presné požiadavky na riadenie skladových zásob a kontrolu strát a je optimalizovaný z hľadiska úspory nákladov a bezpečnej prevádzky.

...čítať viac