//Ultrazvukové prietokomery
Ultrazvukový prietokomer Proline Prosonic Flow 93W

Príložný senzor Prosonic Flow W bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie v úpravniach a čistiarňach odpadových vôd. V kombinácii s prevodníkom Prosonic Flow 93, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírené funkcie, Prosonic Flow 93W ponúka vynikajúcu presnosť v štandardných aplikáciách vodného hospodárstva.

...čítať viac
Ultrazvukový prietokomer Proline Prosonic Flow 93T

Prenosný ultrazvukový prietokomer Prosonic Flow 93T je určený pre dočasné monitorovanie a testovacie merania prostredníctvom senzorov pripevnených na svorkách. Nie je závislý na napájanie zo siete, je napájaný z batérie. Prosonic Flow 93T je ideálne vhodný pre overenie meraní na už existujúcich miestach merania prietoku.

...čítať viac
Ultrazvukový prietokomer Proline Prosonic Flow 93P

Príložný senzor Prosonic Flow P bol vyvinutý špeciálne pre priemyselné aplikácie. V kombinácii s prevodníkom Prosonic Flow 93, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírené funkcie, Prosonic Flow 93P ponúka vysokú presnosť v štandardných aplikáciách.

...čítať viac
Ultrazvukový prietokomer Proline Prosonic Flow 93C

Prosonic Flow 93C Inline je určený pre aplikácie v úpravniach a čistiarňach odpadových vôd. Merací systém sa skladá z kombinácie prevodníka Prosonic Flow 93 na montáž na stenu a z optimalizovanej verzie vsunovacieho senzora Prosonic Flow W. Prosonic Flow 93C Inline ponúka vysokú presnosť, ktorá je vlastná systémom ultrazvukového merania prietoku, a tiež kalibráciu s metrologickou vysledovateľnosť.

...čítať viac
Ultrazvukový prietokomer Proline Prosonic Flow 92F

Prosonic 92F v sebe zahŕňa dvojvodičový prevodník a senzor pre inštaláciu do potrubia v robustnom priemyselnom prevedení. Je ľahké ho integrovať do systému. Ponúka vysokú presnosť za atraktívnu cenu. Prosonic 92F je ideálne vhodný pre použitie v chemickom a petrochemickom priemysle.

...čítať viac
Ultrazvukový prietokomer Proline Prosonic Flow 91W

Príložný senzor Prosonic Flow W bol vyvinutý pre uchytenie na svorky špeciálne pre aplikácie miest spracovania a čistiarní odpadových vôd. V kombinácii s cenovo efektívnym prevodníkom Prosonic Flow 91, ktorý sa ovláda prostredníctvom tlačidiel, Prosonic Flow 91W sa ideálne hodí pre monitorovanie prietokov vo vodohospodárstve.

...čítať viac
Zariadenie s technológiou povrchovej akustickej vlny Teqwave T

Prenosné zariadenie Teqwave T ponúka tie najflexibilnejšie možnosti použitia pre dočasnú in situ analýzu vo vašej prevádzke alebo laboratóriu. Pomocou jediného zariadenia môžete sledovať hodnoty koncentrácie na rôznych miestach merania a tak maximalizovať kvalitu vášho produktu pri minimálnych prevádzkových nákladoch. Mobilné prevodník s individuálne prispôsobiteľnou koncepciou aplikácie a prednastavenými miestami meranie vám umožňuje používať Teqwave T v dokonalom súlade s požiadavkami vašej výroby.

...čítať viac
Zariadenie s technológiou povrchových akustických vĺn Teqwave I

Teqwave I bolo vyvinuté pre presnú analýzu kvapalín v reálnom čase v nádobách a väčších potrubiach. Teqwave, ktorý je určený na meranie koncentrácie in situ, monitoruje až štyri namerané hodnoty a tým znižuje prevádzkové náklady. Dokonale prispôsobte váš vysielač Teqwave vašim výrobným potrebám: Pomocou flexibilného konceptu aplikácií môžete individuálne definovať a rozšíriť rozsah aplikácií.

...čítať viac
Zariadenie s technológiou povrchových akustických vĺn Teqwave F

Teqwave F je ideálny pre analýzu kvapalín v reálnom čase v potrubiach. Výrobcovia zariadení a koncoví zákazníci oceňujú inline zariadenie pre presné meranie koncentrácie in situ. Teqwave znižuje prevádzkové náklady monitorovaním až štyroch meracích parametrov naraz. Dokonale prispôsobte váš vysielač Teqwave vašim výrobným potrebám: Pomocou flexibilného konceptu aplikácií môžete individuálne definovať a rozšíriť rozsah aplikácií.

...čítať viac
Ultrazvukový prietokomer Prosonic Flow E Heat

Prosonic Flow E Heat predstavuje dokonalý senzor prietoku tepla pre lepšiu správu energie vo všetkých priemyselných odvetviach. Ponúka uznávaná schválenie pre obchodné meranie v aplikáciách ohrevu a chladenia a je optimalizovaný pre flexibilné priemyselné použitie.

...čítať viac