//Magneticko-indukčné prietokomery
Magneticko-indukčný prietokomer Magphant

Kompaktný, univerzálne použiteľný koncový spínač s vysokou opakovateľnosťou pre aplikácie sledovania prietoku vody v inžinierskych sieťach. Meracie zariadenie pre spoľahlivé a cenovo výhodné monitorovanie prietoku ponúka vedľa bezpečnej prevádzky naviac aj jednoduché používanie.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Dosimag

Dosimag bol špeciálne vytvorený pre aplikácie plnenia a fľaškovania vodivých kvapalín. Meria prietočný objem priamo. Dosimag bol vytvorený pre aplikácie, kde priestor hrá dôležitú úlohu. Často ho volia systémoví integrátori, projektanti meracích staníc a výrobcovia zariadení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 55S

Promag S je špecialistom na nehomogénne, abrazívne a korozívne kvapaliny. Robustná konštrukcia snímača s priemyselne optimalizovanými vložkami umožňuje jeho použitie v najnáročnejšom prostredí a meraním ako je čistenie odpadových vôd, výroba buničiny a papiera alebo pri spracovaní surovín a výrobe kovových konštrukcii. Vysoko výkonný prevodník Promag 55S nielen spoľahlivo meria prietok, ale aj vypočíta obsah pevných látok pri nízkych požiadavkách na údržbu.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 55H

Promag H je uprednostňovaný senzor pre aplikácie s najnáročnejšími požiadavkami v potravinárskom a nápojovom priemysle a v biotechnológiach. V kombinácii s prevodníkom Promag 55, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírenú funkčnosť, ako sú voliteľné funkcie software pre prietok médií s obsahom pevných látok, pre čistenie elektród a pre pokročilú diagnostiku, Promag 55H ponúka najvyššiu presnosť aj v najzložitejších a najnáročnejších úlohách merania.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 53W

Promag W je špeciálny senzor pre všetky aplikácie vodného hospodárstva. V kombinácii s prevodníkom Promag 53, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírená funkčnosť, ako sú voliteľné funkcie software pre plnenie a dávkovanie, pre čistenie elektródy a pre pokročilú diagnostiku, Promag 53W ponúka najvyššiu presnosť v najzložitejších a najnáročnejších úlohách merania. Promag 53W sa dodáva v kompaktnom alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 53P

Promag P je uprednostňovaný senzor pre najnáročnejšie aplikácie. Je vhodný pre použitie v mnohých priemyslových odvetviach. V kombinácii s prevodníkom Promag 53, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírená funkčnosť, ako sú voliteľné položky software pre plnenie a dávkovanie, pre čistenie elektród a pre pokročilú diagnostiku, Promag 53P ponúka najvyššiu presnosť aj v najzložitejších a najnáročnejších úlohách merania. Určený pre korozívne kvapaliny pri vysokých teplotách v chemických a procesných aplikáciach.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 53H

Promag H je preferovaný senzor pre najnáročnejšie aplikácie v potravinárskom a nápojovom priemysle a v biotechnológiach. V kombinácii s prevodníkom Promag 53, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírené funkcie, ako sú voliteľné položky softwaru pre plnenie a dávkovanie, pre čistenie elektród alebo pre pokročilú diagnostiku, Promag 53H ponúka najvyššiu presnosť aj v najzložitejších a najnáročnejších meracích úlohách. Promag 53H je v kompaktnom alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 53E

Promag je základný senzor pre základné aplikácie v chemickom priemysle. Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre našich zákazníkov v chemickom priemysle. V kombinácii s prevodníkom Promag 53, ktorý má dotykové ovládanie, štvorriadkový displej a rozšírenú funkčnosť, ako sú voliteľné položky softwaru pre plnenie a dávkovanie, pre čistenie elektród a pre pokročilú diagnostiku, Promag 53E ponúka najvyššiu presnosť aj v najzložitejších a najnáročnejších úlohách merania. Promag 53E sa dodáva v kompaktnom, alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 51W

Promag W je špeciálny senzor pre všetky aplikácie vo vodohospodárstve. V kombinácii s osvedčeným prevodníkom Promag 51, ktorý sa ovláda tlačidlami, Promag 51W ponúka vysoko presné meranie kvapalín pre širokú škálu štandardných aplikácii. Toto zariadenie je preferovaným riešením obchodného merania prietoku, ktoré zákazníci často požadujú. Promag 51W sa dodáva v kompaktnom alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 51P

Promag P je uprednostňovaný senzor pre najnáročnejšie aplikácie v mnohých priemyslových odvetviach. V kombinácii s osvedčeným prevodníkom Promag 51, kde je ovládanie prostredníctvom tlačidiel, Promag 51P ponúka vysoko presné meranie kvapalín. Promag 51P je určený pre aplikácie v chemickom a spracovateľskom priemysle, kde sú korozívne kvapaliny a vysoké teploty médií. Je uprednostňovaným riešením zákazníkov, ktorí vyžadujú obchodné merania. Promag 51P sa dodáva v kompaktnom alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac