//Konduktívne meranie hladiny
Vodivostná detekcia limitnej hladiny Ochrana čerpadla FTW360

Zariadenie FTW360 je určené pre detekciu kvapalín na sacej strane čerpadla pre ochranu proti chodu nasucho. Pôsobí vo všetkých vodivých kvapalinách, kaloch a pastách, ktoré netvoria izolované nánosy na stene potrubia (napr. Olejový film). Zariadenie je tiež vhodné pre detekciu minimálnej alebo maximálnej hladiny v nádržiach.

...čítať viac
Pump_protection_FTW360_PP

...čítať viac
TI273Fcs_FTW360

TI273Fcs_FTW360

...čítať viac
Vodivostný limitný hladinový spínač Liquipoint FTW32

Liquipoint FTW32 ponúka jednoduchú a bezpečnú detekciu limitnej hladiny vodivých kvapalín. Ponúka rad možností merania vďaka viacbodovej detekcii (až 5 meracích tyčí).

...čítať viac
Liquipoint_FTW32_PP

...čítať viac
FTW31_32_TI00375FCS_1416

FTW31_32_TI00375FCS_1416

...čítať viac
Vodivostný hladinový limitný spínač Liquipoint FTW31

Liquipoint FTW31 ponúka jednoduchú a bezpečnú detekciu limitnej hladiny vodivých kvapalín. Ponúka rad možností merania vďaka viacbodovej detekcii (až 5 meracích tyčí).

...čítať viac
Liquipoint_FTW31_PP

...čítať viac
FTW31_32_TI00375FCS_1416

FTW31_32_TI00375FCS_1416

...čítať viac
Vodivostný hladinový limitný spínač Liquipoint FTW33

Liquipoint FTW33 bol vyvinutý a skonštruovaný pre potravinársky priemysel a spĺňa všetky medzinárodné hygienické požiadavky. Je určený pre použitie vo všetkých priemyselných odvetviach pre pastovité a lepivé médiá, ktoré vytvárajú silné nánosy. Pokročilé riešenia: – pre kvapaliny na báze rastlinných olejov alebo vody, pre pastovité a lepivá médiá – pre skutočne lícované konštrukcie; spoľahlivosť: – aktívna kompenzácia nánosov – funkčná kontrola pomocou testovacieho magnetu; Jednoduché ovládanie: – nie je potrebné kalibrácia ani nastavovanie – systém pripojenia plug & play bez potreby ďalších nástrojov.

...čítať viac