//Radarové hladinomery s vedenými impulzmi
Meranie pomocou radaru s vedenými impulzmi Time-of-Flight Levelflex FMP57

Levelflex FMP57 je senzor pre najvyššie nároky v sypkých materiáloch a je najvhodnejší pre meranie vo vysokých silách, zásobníkoch alebo skladovacích bunkách. FMP57, ktorý umožňuje použitie lanových sond až do dĺžky 45 m, je tiež vhodný pre meranie vo vysokých silách. Radar s vedenými impulzmi Levelflex FMP57 sa používa pre kontinuálne meranie výšky hladiny v práškových až zrnitých sypkých materiáloch. Prach, plniace zvuky, teplotné a plynné vrstvy nemajú vplyv na meranie.

...čítať viac
Radar s vedenými impulzmi / princíp merania Time-of-Flight – Levelflex FMP56

Levelflex FMP56 je určený predovšetkým pre ľahké procesné podmienky, ktoré sa vyskytujú v silách a skladovacích nádržiach pre pevné látky. Radar s vedenými impulzmi FMP56 ponúka maximálnu spoľahlivosť aj v prípade prašnej atmosféry v úzkych silách alebo v nádobách s prekážkami. Levelflex FMP56 sa používa pre kontinuálne meranie výšky hladiny v práškových až zrnitých sypkých materiáloch. Prach, plniace zvuky, teplotné a plynné vrstvy nemajú vplyv na meranie.

...čítať viac
Radar s vedenými impulzmi / princíp merania Time-of-Flight – Levelflex FMP55

Radar s vedenými impulzmi Levelflex FMP55 s technológiou SensorFusion vám ponúka celosvetovo prvý kombináciu kapacitné sondy a radaru s vedeným impulzom v jednom zariadení. Prístroj Levelflex FMP55 s technológiou SensorFusion zaručuje bezpečné meranej hodnoty dokonca aj v emulzných vrstvách a dáva súčasne k dispozícii signály o celkovej hladine a o polohe rozhrania. Tým sa prístroj FMP55 Multiparameter stáva novým štandardom v meraní rozhraní, a to najmä v ropnom a plynárenskom, chemickom a petrochemickom priemysle.

...čítať viac
Meranie pomocou radaru s vedenými impulzmi Time-of-Flight Levelflex FMP54

Levelflex FMP54 pre kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín v extrémnych podmienkach. Procesné pripojenie s tesnením z keramiky a grafitu zaručuje bezpečné použitie pri vysokých teplotách a vysokom tlaku, ktoré sa vyskytujú v parných kotloch a v toxických médiách, ako je čpavok. Plynotesná priechodka zaručuje väčšiu bezpečnosť. Iba kompenzácia plynnej fázy prístroje FMP54 poskytuje spoľahlivé výsledky v plynných a parných prostrediach nad hladinou. Spoľahlivé meranie v prípade pohybujúceho sa povrchu a tvorby peny alebo v meniacich sa médiách

...čítať viac
Radar s vedenými impulzmi / princíp merania Time-of–Flight – Levelflex FMP53

Levelflex FMP53 pre kontinuálne meranie výšky hladiny pre hygienicky náročné aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. FMP53 spĺňa hygienické požiadavky podľa ASME BPE a USP triedy VI. Unikátny validácie priamo na mieste bez demontáže z procesu predstavuje výhodu úspory nákladov. Radar s vedenými impulzmi FMP53 ponúka maximálnu spoľahlivosť aj v prípade pohyblivého povrchu kvapalín a tvorby peny, pre meniace sa médiá a v prípade použitia čistiacej ostrekovacej hlavy.

...čítať viac
Radar s vedenými impulzmi Time-of-Flight Levelflex FMP52

Levelflex FMP52 pre meranie výšky hladiny v agresívnych kvapalinách s chemicky odolnou utesnenou a PFA potiahnutou sondou. Všetky zmáčané časti sondy sú z materiálov spĺňajúcich požiadavky FDA (Food and Drug Administration) pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Radar s vedenými impulzmi FMP52 ponúka maximálnu spoľahlivosť aj v prípade médií s migrujúcim povrchom. Levelflex FMP52 sa používa pre kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín, pást a kalov, ale aj pre meranie polohy rozhrania. Meranie nie je ovplyvnené zmenou médií, zmenami teploty, plynovým vankúšom alebo parou.

...čítať viac
Meranie pomocou radaru s vedenými impulzmi Time-of-Flight Levelflex FMP51

Levelflex FMP51 pre meranie výšky hladiny aj za extrémnych prevádzkových podmienok, ako vysoká teplota a vysoký tlak v priemyselných procesoch. FMP51 ponúka maximálnu spoľahlivosť aj v prípade pohybujúceho sa povrchu a tvorby peny alebo aj v prípade, že meranie prebieha v nádrži s mnohými prepážkami. Levelflex FMP51 sa používa pre kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín, pást a kalov, ale aj pre meranie rozhrania. Meranie nie je ovplyvnené zmenou médií, zmenami teploty, plynovým vankúšom alebo parou.

...čítať viac
Radar s vedenými impulzmi / princíp merania Time-of-Flight – Levelflex FMP50

Levelflex FMP50 je prístroj pre základné aplikácie v kvapalinách, ktoré nekladú vysoké nároky na rozsah teploty a tlaku alebo na chemickú odolnosť. Najmä v základných aplikáciách dodávok alebo skladovania a v podporných procesoch je prístroj FMP50 tou najlepšou voľbou. Radar s vedenými impulzmi Levelflex FMP50 sa používa pre kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín, pást a kalov. Meranie nie je ovplyvnené zmenou médií, zmenami teploty, plynovým vankúšom alebo parou.

...čítať viac