Záznamník meraných hodnôt ZEPALOG 580

Na meranie a záznamu časových priebehov teplôt meraných odporovým teplomerom, relatívnej vlhkosti a teploty plynného neagresívneho prostredia a ďalších meraných veličín prevedených na unifikovaný prúdový signál 0 (4) až 20 mA alebo bipolárny napäťový signál 0 až ± 50 V k registrácii teplôt prepravovaného tovaru, teplôt skladovacích priestorov, teplôt výrobkov, zaťaženie (tlakov v nápravách motorových vozidiel), prietokov, vodivosťou pod. v mobilných i stacionárnych zariadeniach v prevedení pre meranie a záznam vlhkosti napríklad v skladoch potravín, liečiv a surovín, v poľnohospodárstve, potravinárstve, archívnictva, metrológiu, klimatizáciu, sušiarenstve, medicíne, plynárenstve a výrobe technických plynov, chemickom, keramickom, elektronickom a textilnom priemysle, vodárenstve a energetike a v mnohých ďalších technológiách Prístroje sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES-580000.

...čítať viac
zaznamnik-merenych-hodnot-zepalog-580-0

...čítať viac
zaznamnik-merenych-hodnot-zepalog-580-24-4

zaznamnik-merenych-hodnot-zepalog-580-24-4

...čítať viac
Digitálny zapisovač s dotykovou obrazovkou ZEPAREX 560

K diaľkovému meraniu a záznamu až osemnástich fyzikálnych veličín rôznych rozsahov, napr. pre zobrazenie a záznam údajov pri úprave vody, tepelnom spracovaní a procesné technológie, alebo ako vybavenie pre skúšky odolnosti proti vplyvom prostredia ako typová náhrada za Zeparex 559 ako vybrané zariadenia v zmysle vyhlášky č. 358/2016 Zb. v platnom znení o požiadavkách na zabezpečenie kvality a technickej bezpečnosti, a posúdenie a preverovanie zhody vybraných zariadení ako vybrané zariadenie bezpečnostnej triedy 2, 3 a 4 v zmysle vyhlášok ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. v platnom znení o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť a č. 431/2011 Z.z. v platnom znení o systéme manažérstva kvality do prostredia, kde je vyžadovaná mechanická odolnosť podľa STN EN 60068-2-6 ed. 2 (trieda AH2 podľa STN 33 2000-5-51 ed. 3) a seizmická spôsobilosť elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární podľa ČSN IEC 980 (MVZ úroveň SL-2). Digitálne zapisovača sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode EÚ EÚ-560000.

...čítať viac
digitalni-zaznamnik-s-dotykovou-obrazovkou-zeparex-560-278-0

...čítať viac
digitalni-zapisovac-s-dotykovou-obrazovkou-zeparex-560-27-7

digitalni-zapisovac-s-dotykovou-obrazovkou-zeparex-560-27-7

...čítať viac
Digitálny zapisovač a PID regulátor ZEPAREX 565

Zeparex 565 je unikátna kombinácia digitálneho zapisovača a dvojsľučkového PID regulátora. Zapisovač obsahuje 3,5 „displej, 4 univerzálne kanály, vnútorná pamäť o veľkosti 50 Mb a prenos dát pomocou USB karty alebo odosielanie cez Ethernet a následné spracovanie dát v softvéri Review. Medzi hlavné výhody patrí kombinácia záznamu a regulácie, jednoduchosť ovládania a spracovanie dát vrátane vysokej úrovne zabezpečenia.

...čítať viac
digitalni-zapisovac-a-pid-regulator-zeparex-565-347-0

...čítať viac
digitalni-zapisovac-a-pid-regulator-zeparex-565-24-4

digitalni-zapisovac-a-pid-regulator-zeparex-565-24-4

...čítať viac
Digitálny bezpapierový zapisovač ZEPAREX 570

Zeparex 570 dovoľuje užívateľovi ľubovoľne využiť všetkých osem pozícií pre osadenie vstupných aj výstupných zásuvných modulov. Takto možno v maximálnej konfigurácii prístroja merať a zaznamenávať až na 96 kanáloch. Pre zvýšenie spoľahlivosti má prístroj dva systémy, hlavné a záložné. Zeparex 570 je vybavený digitálnymi ovládacími vstupmi a výstupmi, linkou RS 485, Ethernetom 10/100, USB pripojením, tak aj 512 MB vnútornej pamäte pre ukladanie nameraných dát. Zeparex 570 je určený pre montáž do panelu alebo ako stolové a vonkajšie prevedenie pri použití prenosných puzdier.

...čítať viac