//Vibračné limitné hladinomery
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM21

Soliphant FTM21 je limitný hladinový spínač pre použitie s jemnými alebo hrubozrnnými neprevzdušňovanými sypkými materiálmi. Rôzne konštrukčné prevedenie predurčujú prístroj pre širokú škálu aplikácií. Certifikáty sú k dispozícii aj pre použitie v prašnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

...čítať viac
Soliphant_FTM21_PP

...čítať viac
TI00389FEN_1618

TI00389FEN_1618

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM20

Soliphant FTM20 je limitný hladinový spínač pre použitie s jemnými alebo hrubozrnnými neprevzdušňovanými sypkými materiálmi. Rôzne konštrukčné prevedenie prístroj predurčujú pre širokú škálu aplikácií. Certifikáty sú k dispozícii aj pre použitie v prašnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

...čítať viac
Soliphant_FTM20_plastic_PP_1

...čítať viac
TI00389FEN_1618

TI00389FEN_1618

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM52

Soliphant FTM52 je robustný limitný hladinový spínač pre použitie v zásobníkoch jemnozrnných alebo práškovitých pevných látok aj s nízkou objemovou hmotnosťou. Je vhodný pre širokú škálu aplikácií s medzinárodnými certifikátmi na použitie v prašnom alebo plynnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Je k dispozícii napr. s leštenou vibračnou vidličkou, nerezovou hlavicou, s pripojením Tri-Clamp alebo s hliníkovou hlavicou a potiahnutou vibračnou vidličkou. Bezúdržbový prístroj pre použitie v typických aplikáciách, ako napríklad: obilniny, múka, kakao, cukor, krmivá pre zvieratá, prášková farbivá, krieda.

...čítať viac
Soliphant_FTM52_PP

...čítať viac
TI00392FEN_1718

TI00392FEN_1718

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM51

Soliphant FTM51 je robustný limitný hladinový spínač pre použitie v zásobníkoch jemnozrnných alebo práškovitých pevných látok aj s nízkou objemovou hmotnosťou. Je vhodný pre širokú škálu aplikácií s medzinárodnými certifikátmi na použitie v prašnom alebo plynnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Je k dispozícii napr. s leštenou vibračnou vidličkou, nerezovou hlavicou, s pripojením Tri-Clamp alebo s hliníkovou hlavicou a potiahnutou vibračnou vidličkou. Bezúdržbový prístroj pre použitie v typických aplikáciách, ako napríklad: obilniny, múka, kakao, cukor, krmivá pre zvieratá, prášková farbivá, krieda.

...čítať viac