//Vibračné limitné hladinomery
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM21

Soliphant FTM21 je limitný hladinový spínač pre použitie s jemnými alebo hrubozrnnými neprevzdušňovanými sypkými materiálmi. Rôzne konštrukčné prevedenie predurčujú prístroj pre širokú škálu aplikácií. Certifikáty sú k dispozícii aj pre použitie v prašnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM20

Soliphant FTM20 je limitný hladinový spínač pre použitie s jemnými alebo hrubozrnnými neprevzdušňovanými sypkými materiálmi. Rôzne konštrukčné prevedenie prístroj predurčujú pre širokú škálu aplikácií. Certifikáty sú k dispozícii aj pre použitie v prašnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM52

Soliphant FTM52 je robustný limitný hladinový spínač pre použitie v zásobníkoch jemnozrnných alebo práškovitých pevných látok aj s nízkou objemovou hmotnosťou. Je vhodný pre širokú škálu aplikácií s medzinárodnými certifikátmi na použitie v prašnom alebo plynnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Je k dispozícii napr. s leštenou vibračnou vidličkou, nerezovou hlavicou, s pripojením Tri-Clamp alebo s hliníkovou hlavicou a potiahnutou vibračnou vidličkou. Bezúdržbový prístroj pre použitie v typických aplikáciách, ako napríklad: obilniny, múka, kakao, cukor, krmivá pre zvieratá, prášková farbivá, krieda.

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM51

Soliphant FTM51 je robustný limitný hladinový spínač pre použitie v zásobníkoch jemnozrnných alebo práškovitých pevných látok aj s nízkou objemovou hmotnosťou. Je vhodný pre širokú škálu aplikácií s medzinárodnými certifikátmi na použitie v prašnom alebo plynnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Je k dispozícii napr. s leštenou vibračnou vidličkou, nerezovou hlavicou, s pripojením Tri-Clamp alebo s hliníkovou hlavicou a potiahnutou vibračnou vidličkou. Bezúdržbový prístroj pre použitie v typických aplikáciách, ako napríklad: obilniny, múka, kakao, cukor, krmivá pre zvieratá, prášková farbivá, krieda.

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Soliphant FTM50

Soliphant FTM50 je robustný limitný hladinový spínač pre použitie v zásobníkoch jemnozrnných alebo práškovitých pevných látok aj s nízkou objemovou hmotnosťou. Je vhodný pre širokú škálu aplikácií s medzinárodnými certifikátmi na použitie v prašnom alebo plynnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Je k dispozícii napr. s leštenou vibračnou vidličkou, nerezovú hlavicou, s pripojením Tri-Clamp alebo s hliníkovou hlavicou a potiahnutou vibračnou vidličkou. Bezúdržbový prístroj pre použitie v typických aplikáciách, ako napríklad: obilniny, múka, kakao, cukor, krmivá pre zvieratá, prášková farbivá, krieda.

...čítať viac
Vibračné spínače – limitný hladinový spínač Liquiphant FTL85

Liquiphant FTL85 je potiahnutý limitný hladinový spínač pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa všetkými medzinárodnými certifikátmi. Prevencia preplneniu FailSafe v aplikáciách s funkčnou bezpečnosťou SIL3 pomocou jedného prístroja. S vysoko antikoróznym poťahom zo smaltu, ECTFE a rôznych materiálov PFA. Spoľahlivé hodnoty merania, nie sú ovplyvnené: zmenou vlastností média, prúdením, turbulenciami, plynovými bublinami, vibráciami ani tvorbou nánosov.

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Liquiphant FTL81

Liquiphant FTL81 je limitný hladinový spínač pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa všetkými medzinárodnými certifikátmi. Prevencia preplneniu FailSafe v aplikáciách s funkčnou bezpečnosťou až do úrovne SIL3 pomocou jedného prístroja. Spoľahlivé hodnoty merania, nie sú ovplyvnené: zmenou vlastností média, prúdením, turbulenciami, plynovými bublinami, vibráciami ani tvorbou nánosov.

...čítať viac
Vibračné spínače – limitný hladinový spínač Liquiphant FTL80

Liquiphant FTL80 je limitný hladinový spínač pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa všetkými medzinárodnými certifikátmi. Prevencia preplneniu FailSafe v aplikáciách s funkčnou bezpečnosťou SIL3 pomocou jedného prístroja. Spoľahlivé hodnoty merania, nie sú ovplyvnené: zmenou vlastností média, prúdením, turbulenciami, plynovými bublinami, vibráciami ani tvorbou nánosov.

...čítať viac
Vibračný limitný hladinový spínač Liquiphant FTL71

Liquiphant FTL71 je limitný hladinový spínač pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa všetkými medzinárodnými certifikátmi. FTL71 je špeciálne určený pre aplikácie s vysokými procesnými teplotami až 280 ° C a možno ho používať pre bezpečnostné prístrojové systémy do SIL2, v homogénny redundanciu do SIL3. Vnútorné mechanická oddeľovací bariéra ponúka najvyšší stupeň bezpečnosti. Spoľahlivé hodnoty merania, nie sú ovplyvnené: zmenou vlastností média, prúdením, turbulenciami, plynovými bublinami, vibráciami ani tvorbou nánosov.

...čítať viac
Vibračný spínač – limitný hladinový spínač Liquiphant FTL70

Liquiphant FT70 je limitný hladinový spínač pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa všetkými medzinárodnými certifikátmi. FTL70 je špeciálne určený pre aplikácie s vysokými procesnými teplotami až 280 ° C a možno ho používať pre bezpečnostné prístrojové systémy (safety instrumented systems – SIS) do SIL2, v homogénny redundanciu do SIL3. Vnútorné mechanická oddeľovací bariéra ponúka najvyšší stupeň bezpečnosti. Spoľahlivé hodnoty merania, nie sú ovplyvnené: zmenou vlastností média, prúdením, turbulenciami, plynovými bublinami, vibráciami ani tvorbou nánosov.

...čítať viac