Digitálny snímač tlaku Cerabar PMP75 s kovovou oddeľovacou membránou sa zvyčajne používa v priemyselných procesoch a hygienických aplikáciách pre meranie tlaku, výšky hladiny, objemu alebo hmotnosti v kvapalinách alebo plynoch. Vhodný na použitie v aplikáciách s vysokým tlakom a extrémne procesné teplotou od -70 až do +400 ° C. Funkcia Quick Setup (rýchle nastavenie) s ľubovoľne nastaviteľným rozsahom merania umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a znižuje náklady a šetrí čas. Navrhnuté v súlade s IEC 61508 pre použitie v SIL2 / 3 bezpečnostných aplikáciách.