Cerabar PMC11 je cenovo veľmi výhodný kompaktný prevodník tlaku svojho druhu. Je vybavený kapacitným, bezolejovým keramickým senzorom a možno pomocou neho merať tlak od 400 mbar do 40 bar. Prevodník PMC11 je navrhnutý pre štandardné priemyselné aplikácie a zaistenie odolnosti voči zodpovedajúcim podmienkam vďaka využitiu vysoko kvalitných materiálov, ako napríklad 316L a 99,9% Al2O3.