Digitálny snímač tlaku Cerabar PMP71 s kovovou membránou sa zvyčajne používa v priemyselných a hygienických aplikáciách pre meranie tlaku, výšky hladiny, objemu alebo hmotnosti v kvapalinách alebo plynoch. Snímač PMP71 je určený pre vysokotlakové aplikácie až do 700 bar. Funkcia Quick Setup (rýchle nastavenie) s ľubovoľne nastaviteľným rozsahom merania bez špecifikácie tlaku. Navrhnutý v súlade s IEC 61508 pre použitie v SIL2 / 3 bezpečnostných systémoch a k dispozícii s MID certifikátom vhodný pre aplikácie v obchodnom styku.