Digitálny snímač tlaku Cerabar PMP55 s kovovou oddeľovacou membránou sa zvyčajne používa v priemyselných procesoch a hygienických aplikáciách pre meranie tlaku, výšky hladiny, objemu alebo hmotnosti v kvapalinách. Vhodný na použitie v aplikáciách s vysokým tlakom a extrémne procesné teplotou od -70 až do +400 ° C. Funkcia Quick Setup (rýchle nastavenie) s ľubovoľne nastaviteľným rozsahom merania umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a znižuje náklady a šetrí čas. SIL2 v súlade s IEC 61508 a IEC 61511.