fbpx
Jadrová elektráreň Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce

,

Rekonštrukcia úsekových rozvádzačov 0,4kV – Výroba , dodávka a montáž pre 1. a 2. blok JE Kompletná rekonštrukcia rozvádzačov nízkeho napätia na oboch blokoch JE EMO12 počas generálnych odstávok jednotlivých blokov verifikácia skutkového stavu podľa pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanie realizačného projektu nákup komponentov výroba nových rozvádzačov montáž, skúšky a odovzdanie objednávateľovi spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia

Jaslovské Bohunice R07

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice R07

,

Informačné systémy - Modernizácia a zvyšovanie bezpečnosti JE V2 Kompletná dodávka, inštalácia vyskúšanie a uvedenie do prevádzky viac úrovňových hierarchických integrovaných informačno – riadiacich systémov pre obidva bloky JE V2, ktoré slúžia na zber, vizualizáciu a archiváciu dát slúžiace pre: sledovanie, dokumentovanie, analyzovanie a riadenie priebehov technologických procesov v reálnom čase poskytovanie informácií podporujúcich bezpečné a ekonomické riadenie prevádzky blokov

Mochovce JOB02

Jadrová elektráreň Mochovce JOB02

,

Inžinierske činnosti ELE a SKR pre MO34 – nukleárna časť Rozsah prác: manažment projektu projektová dokumentácia stupňa „Detail Design“ dokumentácia skutočného vyhotovenia v opcii projektantský dozor na stavbe obhliadky na stavbe riešenie odchýlok projektuc. riešenie prípadných kolízií návrh náhradných riešení vzniknutých počas realizácie Spracovanie 3D modelu PDMS Hlavné  a vedľajšie káblové trasy (> 200mm) Rozvádzače SKR a Elektro Hlavné

Mochovce JOB I007

Jadrová elektráreň Mochovce JOB I007

,

Inžinierske činnosti ELE a SKR pre MO34 – sekundárna časť Rozsah prác: manažment projektu projektová dokumentácia stupňa „Detail Design“ dokumentácia skutočného vyhotovenia projektový dozor na stavbe ​obhliadky na stavbe riešenie odchýlok projektu riešenie prípadných kolízií ​návrh náhradných riešení vzniknutých počas realizácie Spracovanie 3D modelu PDMS Hlavné  a vedľajšie káblové trasy (> 200mm) Rozvádzače SKR a ElektroProjektová dokumentácia ELEKTRO:

Titulná_Mochovce-1

Jadrová elektráreň Mochovce E005

,

Všeobecná elektrická časť pre 3. a 4. blok JE Projekt, dodávka, montáž a individuálne skúšky kompletnej zostavy zariadení všeobecnej elektročasti pre  jadrovú elektráreň tzv. vlastnej spotreby. Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky MaR pre alternátor, vyvedenie výkonu a vlastnú spotrebu a Riadiaci a informačný systém elektročasti JE. Realizácia pozostáva z výroby, skúšok, dodávok a montáže vrátane: realizačnej projektovej dokumentácie sprievodnej technickej

mjob12titulka

Jadrová elektráreň Mochovce JOB12

,

Kompletná realizácia poľnej inštrumentácie a časti elektro pre 3. a 4. blok JE Kompletná dodávka, montáž, inštalácia a uvedenie  do prevádzky častí Systému Kontroly a Riadenia  a elektrosystémov  pre nukleárny ostrov Jadrovej Elektrárne, vrátane: realizačnej projektovej dokumentácie sprievodnej technickej a kvalifikačnej dokumentácie inžinierskych činností a spolupráce pri uvedení do prevádzky Rozsah dodávok a všetkých súvisiacich realizačných prác: Snímače veličín technologických médií –