pre napájanie dvojvodičových prevodníkov

pre galvanické oddelenie signálov

pre prevod unifikovaných prúdových signálov