pre napájanie elektronických zariadení v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu

pre napájanie matematických členov INMAT 55 a 57

pre napájanie prevodníkov vo dvoj a štvorvodičovom zapojení, napr. snímačov teploty, tlaku, tlakovej diferencie a ďalších zariadení