Menu
//Magneticko-indukčné prietokomery
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 10E

Promag E je základný senzor pre jednoduché chemické aplikácie. Je to najekonomickejšie riešenie pre našich zákazníkov v chemickom priemysle. V kombinácii s prevodníkom Promag 10 pre základné aplikácie a pre priamu integráciu Promag 10E slúži k priamemu meraniu kvapalín v širokom rozsahu aplikácii. Toto riešenie volia zákazníci, ktorí sa snažia minimalizovať svoje prevádzkové náklady. Promag 10E sa dodáva v kompaktnom alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag 10D

Promag D, tiež vo verzii pre namontovanie medzi príruby (diskové prevedenie), je určený pre všetky aplikácie, kde je minimum priestoru. V kombinácii s prevodníkom Promag 10 pre základné aplikácie a pre priamu integráciu Promag 10D slúži k presnému meraniu kvapalín v širokom rozsahu aplikácii. Toto riešenie volia zákazníci z vodohospodárstva, ktorí sa snažia minimalizovať svoje náklady. Promag 10D sa dodáva v kompaktnom alebo oddelenom prevedení.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Picomag

Picomag predstavuje ekonomický magneticko-indukčný prietokomer pre mnohé aplikácie v sekundárnych obvodoch s vodivými kvapalinami vo všetkých priemyselných odvetviach. Flexibilná inštalácia priestorovo úsporného prietokomera Picomag oceňujú koncoví zákazníci, projektanti meracích staníc, výrobcovia zariadení a systémoví integrátori. Jeho intuitívne ovládanie cez aplikáciu SmartBlue na každom inteligentnom telefóne alebo tablete s povolenou technológiou Bluetooth naviac zaručuje rýchle, bezpečné a jednoduché uvedenie do prevádzky.

...čítať viac
Elektromagnetický prietokomer Proline Promag W 800

Promag W je špecializovaný senzor pre všetky aplikácie vo vodárenskom priemysle. V kombinácii s batériovým vysielačom Proline 800 na meranie vody a odpadových vôd bude PromagW 800 preferovaným riešením pre všetky aplikácie v tomto odvetví, ktoré sa nachádzajú na miestach bez elektrickej siete. Ponúka celosvetový prenos nameraných údajov a udalostí prostredníctvom e-mailu a SMS.

...čítať viac
Elektromagnetický prietokomer Proline Promag W 500

Prémiový prístroj na meranie vody a odpadovej vody Promag W 500 bol navrhnutý pre spoľahlivé použitie v nebezpečných priestoroch a za drsných podmienok. Jeho inovatívny diaľkový vysielač maximalizuje flexibilitu inštalácie a prevádzkovú bezpečnosť v náročných prostrediach. Technológia Heartbeat zaručuje neustále dodržiavanie a bezpečnosť procesu.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag P 500

Promag P je určený pre chemické a procesné aplikácie s korozívnymi kvapalinami a najvyššími teplotami média. So svojim inovatívne oddeleným prevodníkom umožňuje Promag P 500 maximálne prispôsobenie inštalácie a prevádzkovej bezpečnosti v náročných podmienkach. Technológia Heartbeat zaisťuje zhodu a bezpečnosť procesu.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag P 200

Promag P je určený pre chemické a procesné aplikácie s koróznymi kvapalinami a vysokými teplotami. Technológia Promag P 200, ktorá je napájaná po sľučke, umožňuje nákladovo efektívnu a bezproblémovou integráciu do stávajúcej infraštruktúry. Ponúka najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu vďaka svojej vnútornej bezpečnosti (Ex ia). Technológia Heartbeat zaisťuje bezporuchový proces.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag P 100

Promag P je určený pre aplikácie v chemickom a spracovateľskom priemysle, kde sú korozívne kvapaliny a vysoké teploty médií. V kombinácii s najmenším telesom prevodníka, ktorý je dnes na trhu dostupný, podáva plný výkon vo veľmi malom priestore. Bol vytvorený pre aplikácie, kde priestor hrá dôležitú úlohu. Je často volený systémovými integrátormi, projektantmi meracích staníc a výrobcami zariadení.

...čítať viac
Elektromagnetický prietokomer Proline Promag L 400

Hmotnostne optimalizovaný Promag L je vhodný pre aplikácie vo vodárenskom a odpadovom priemysle. Vďaka svojej koncepcii prírubového spoja ponúka prietokomer flexibilnú a jednoduchú inštaláciu. Promag L 400 šetrí čas a náklady vďaka širokej funkcii vysielača optimalizovaného pre vodu a odpadovú vodu. Okrem toho technológia Heartbeat Technology zaručuje neustále dodržiavanie a bezpečnosť procesov.

...čítať viac
Magneticko-indukčný prietokomer Proline Promag H 500

Promag H je uprednostňovaný senzor pre hygienické aplikácie s najvyššími požiadavkami v potravinárskom a nápojovom priemysle a v biotechnológiách. So svojim inovatívne oddeleným prevodníkom Promag H 500 umožňuje maximálne prispôsobenie inštalácie a prevádzkovej bezpečnosti v náročných podmienkach. Technológia Heartbeat je zárukou trvalej kompatibility a procesnej bezpečnosti.

...čítať viac