Hlavným potenciálom a najcennejším zdrojom každej firmy sú jej ľudia – zamestnanci. Aby sme v PPA CONTROLL zachovali kontinuitu expertov, ale aj aby Slovensko malo dostatok odborníkov vzdelaných v technických smeroch, aktívne spolupracujeme s vybranými strednými a vysokými školami.

Prepájanie teórie s praxou považujeme v PPA CONTROLL za kľúčový prvok v rozvoji spoločnosti, preto sme pripravili webinár určený pre študentov vybraných vysokých škôl. Na ňom sme budúcim inžinierom nielen vysvetlili, ale aj názorne ukázali, aké sú technológie budúcnosti v energetike a infraštruktúre.

O webinár, ktorý organizoval AIESEC pre študentov odborov energetika, elektrotechnika a IT, prejavili záujem desiatky študentov z STU FEI, TUKE, UNIZA, Trnavskej univerzity a Masarykovej univerzity Brno.

Ďalší level

Intenzívnu a dobre rozbehnutú spoluprácu so študentmi stredných škôl sme tak v PPA CONTROLL posunuli o úroveň vyššie. Naši kolegovia Hugo Votruba a Jakub Novosedlík mali pre vysokoškolákov pripravené zaujímavé témy a odpovede z praxe na otázky súčasnosti. Napríklad:

  • Prečo projektanti zahodili pravítka a používajú 3D projektovanie?
  • Ako sa pripraviť na programovanie tunela?
  • V čom si napísať program Hello world!, ak je cieľovým zariadením diaľnica?

 

Možnosti pre mladých

Pre vysokoškolákov boli spíkri z PPA CONTROLL atraktívni nielen témami z praxe, v ktorých sú doma, ale svojou študentskou minulosťou a spôsobom, ako sa uplatnili na trhu práce.

J. Novosedlík z dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., už ako dieťa demontoval staré kazetové rádiá, takzvané magneťáky, vyberal z nich motorčeky a potom z nich a lego kociek staval autíčka s elektropohonom. Absolvoval strednú priemyslovku, vysokoškolské vzdelanie nadobudol na STU. Vyštudoval bakalársky program s odborom mechatronika, aby pokračoval v inžinierskom štúdiu zameranom na výrobné zariadenia a systémy. A dnes? Pracuje ako člen projekčného tímu, ktorý sa podieľa na projektovaní najväčších stavieb na Slovensku a v zahraničí.

Rukami mu prešli stavby ako jadrové elektrárne, spaľovne odpadov, výrobné závody a iné. Účastníci webinára boli príjemne prekvapení tým, že takéto možnosti poskytujú aj slovenskí zamestnávatelia, dokonca v prípade PPA CONTROLL a jeho dcér pod jednou strechou.

Na vlastné oči

Vďaka projektom a know how PPA CONTROLL mohol Jakub vysokoškolákom ukázať 3D vizualizácie niektorých našich projektov, aby mali budúci experti konkrétnu predstavu o náplni a rozsahu prác projektanta.

Čerešničkou na torte boli ekologizačné stránky projektov, ktoré v porovnaní so súčasným stavom Slovenska síce zneli ako hudba budúcnosti, ale my veríme, že aj vďaka absolventom vysokých škôl sa budú v spolupráci s PPA CONTROLL „hrať“, teda používať už dnes.

Tunel ako špecifická stavba

Od H. Votrubu z dcérskej spoločnosti PPA INŽINIERING, s. r. o., sa potom účastníci webinára z prvej ruky dozvedeli takmer všetko o tom, ako funguje tunelový systém s priľahlými úsekmi diaľnic a aké systémy sa používajú, aby bola dodržaná plynulosť premávky aj jej bezpečnosť. Študentov zaujímalo, čo všetko sa dá na prevádzku tunela naprogramovať.

Teší nás spätná väzba od vysokoškolákov, podľa ktorých bol Hugo inšpiráciou nielen obsahom svojej prednášky, ale aj tým, že je vlastne jedným z nich.

Popri štúdiu automatizácie a informatizácie v priemysle totiž brigádoval v PPA INŽINIERING. Nadobudnuté skúsenosti v špecifickom odbore mu umožnili už ako čerstvému absolventovi nastúpiť na pozíciu analytika a programátora riadiacich systémov. Dnes je najmä členom tímu zabezpečujúceho technológie tunelov, ale venuje sa aj iným projektom automatizácie.

Možnosti praxe pre mladých

PPA CONTROLL je otvorená spolupráci pri bakalárskych a diplomových prácach, rovnako tak poskytuje možnosti praxe počas štúdia a vytvára aj možnosti zamestnania pre absolventov.

Účastníci webinára o technológiách budúcnosti v energetike a infraštruktúre sa od nás dozvedeli aj o ponukách práce po skončení školy a o voľných pozíciách pre študentov popri štúdiu. Už dnes sa tešíme na nových kolegov, ktorí budú u nás pracovať ako projektant, rozpočtár/kalkulant, manažér nákupu, manažér realizácie – junior či programátor.