Sme presvedčení, že hlavným potenciálom každej firmy sú ľudia, preto spoločnosti skupiny PPA CONTROLL úzko spolupracujú s odbornými strednými a vysokými školami. Odborná prax u nás pripraví študentov na všetky výzvy trhu práce 3. tisícročia.

Kvalita a prax študentov stredných a vysokých škôl technického smeru je u nás bez debaty nedostatočná. To znižuje šance absolventov zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovali, aj šance firiem získať kvalitnú a pripravenú pracovnú silu.

„Ideálnym zamestnancom je človek, ktorý má dostatočnú prax a najnovšie vedomosti. Takých je ako šafranu, preto sa ich nedostatok snažíme kompenzovať vlastnými aktivitami,“ povedal generálny riaditeľ PPA CONTROLL, a. s., Bystrík Berthoty.

Ako konkrétne? Naše spoločnosti úzko spolupracujú so strednými odbornými školami a s vysokými školami technického zamerania rôznymi spôsobmi. Ponúkame odbornú prax, konzultácie pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác, prezentujeme skúsenosti z praxe formou prednášok, podporujeme usporiadanie rôznych konferencií zameraných na trh práce a mnoho ďalšieho.

študent elektrotechniky

Mladých potrebujeme ako soľ

Nielen naše projekty doma a v zahraničí, ale slovenský trh práce ako taký potrebuje mladých a ambicióznych a zároveň dostatočne vzdelaných zamestnancov. Preto ponúkame možnosť praxe pre študentov stredných škôl a možnosť platenej praxe pre vysokoškolákov.

Priamo do tried maturantov sme prostredníctvom najväčšej online konferencie pre stredoškolákov Readycon priniesli najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. V praxi sme študentom elektrotechniky ukázali, ako trh práce mení umelá inteligencia, automatizácia a robotizácia.

Predstavili sme im aj budúcnosť práce v oblastiach elektrotechniky, informačných technológií, strojárstva, stavebníctva, zdravotníctva a obchodu.

študent prax

Odborná prax pre študentov elektrotechniky

Spoznať firemné procesy, pracovať s modernými technológiami alebo programovým vybavením, detailne sa zoznámiť s výrobou rozvádzačov, s technologickým vybavením diaľnic a tunelov či fungovaním LED premenného dopravného značenia môžu na praxi v niektorej z dcérskych spoločností patriacich do skupiny PPA CONTROLL študenti technických stredných škôl. Všetky informácie o spolupráci so strednými školami a o výhodách a možnostiach praxe v našich spoločnostiach nájdete prehľadne zhrnuté tu.

PPA CONTROLL úzko spolupracuje aj s univerzitami a vysokými školami technického zamerania. Študenti denného štúdia u nás môžu robiť povinnú prax, ale spolupracovať môžeme aj formou participácie na bakalárskej a diplomovej práci. Študentovi pridelíme odborného konzultanta a vytvoríme mu priestor na aplikovanie praktickej časti záverečnej práce. Niektoré odborné skúsenosti z praxe sú prezentované na prednáškach, kde študenti aspoň čiastočne dokážu posúdiť rozdiel medzi teoretickými vedomosťami nadobudnutými v školských laviciach a reálnou praxou z rôznych projektov.

Vaša budúcnosť s PPA CONTROLL

Naším cieľom je poskytnúť študentom elektrotechniky, energetiky a ďalších odborov možnosť riešiť vo svojich záverečných prácach reálne problémy, a to tak, že ak sa ich konkrétne návrhy a odporúčania neskôr implementujú do praxe, prinesú im zaujímavé ocenenie.

Ak máte záujem spolupracovať s nami, tu nájdete všetky aktuálne príležitosti. Vyplniť môžete aj elektronický registračný formulár a my vás radi zaradíme do výberového konania na vhodnú pracovnú pozíciu. Aby sme sa vzájomne našli. Pretože tak ako je pre zamestnanca dôležitý dobrý zamestnávateľ, pre zamestnávateľa je vysoko cenný motivovaný zamestnanec.