Blog

Zdroje energie: Koľko ich vlastne máme

Zdrojov energie, ktoré môžeme používať na výrobu elektriny, na kúrenie, ohrev vody či na pohon dopravných prostriedkov, je v princípe nekonečne veľa. Niektoré sú vyčerpateľné, ďalšie netradičné a mnohé sú vo veľkom nepoužiteľné. Jedno je isté, zdroje energie, ktoré sme doteraz považovali za štandardné, sa musia nahradiť inými. Možno aj takými, ktoré dnes ešte nie sú všeobecne [...]

Zemný plyn: Fakty, ktoré ste o tomto zdroji energie možno nevedeli

Zemný plyn je v súčasnosti azda najkontroverznejší zdroj energie. Patrí medzi neobnoviteľné zdroje a to, čo sa doteraz považovalo za jeho prednosti – nízke emisie a nízka cena –, je už tiež minulosťou. Napriek tomu sa mnohé krajiny aktuálne bez zemného plynu nedokážu zaobísť. Zemný plyn sa v mnohých krajinách sveta (vrátane Slovenska) využíva na energetické účely, teda na [...]

Geotermálna energia: Sila zeme stará miliardy rokov

Geotermálna energia je najstaršia energia na našej planéte a pochádza z vesmíru. Dnes jednoducho využívame to, čo sa v zemskom povrchu nahromadilo pri vzniku materskej hmloviny a pri následných zrážkach s rôznymi kozmickými telesami.  Geotermálna energia môže mať mnoho podôb. Od výbuchov sopiek cez gejzíry až po horúce pramene a výrony horúcej pary. Kým výbuchy sopiek považujeme za jav ohrozujúci človeka [...]

PPA radí: Spôsoby, ako doma šetriť energie

Dôvody vysokých cien energií rozoberať nemusíme, pretože sú chronicky známe. To, čo teraz potrebuje každá domácnosť, sú fungujúce rady a overené tipy, ako zvládnuť šetrenie energiou. Všetko zlé je na niečo dobré. Naučiť sa už dnes šetriť energiami bude veľmi užitočné nielen v roku 2023, ale zíde sa každému aj v dobrých časoch. Lebo kto to zvládne, [...]

Čo je vlastne zelená energia?

Ako zelená energia sa vo všeobecnosti označuje energia, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov, teda napríklad zo slnka, vetra, z biomasy. Prispieva k udržaniu, prípadne zlepšeniu stavu životného prostredia, no jej využívanie má aj svoje limity. Teplo a elektrická energia získané z obnoviteľných zdrojov sa označujú ako zelené teplo a zelená elektrina. Zelené preto, že nemajú zásadný negatívny dosah na životné prostredie [...]

Biomasa: výhody a nevýhody tohto zdroja energie

Ako biomasa sa označuje všetko, čo pochádza z pôvodne živých organizmov, ktoré ako neživá forma obsahujú nahromadenú energiu. A tá sa dá využiť na výrobu tepla alebo ďalšou úpravou na biopalivá. Všetky rastliny – tráva, kvety, stromy, kríky, riasy, rašelina, poľnohospodárske plodiny – využívajú na svoj život a rast vodu a oxid uhličitý zo vzduchu. Oxid uhličitý fotosyntézou premieňajú [...]

Vodná energia: prírodný zdroj, ktorý má na Slovensku tradíciu

Energiu ukrytú vo vode využíva človek od nepamäti. Slúžila na pohon strojov a dnes sa využíva najmä na výrobu elektrickej energie. Povedali vodné elektrárne už svoje posledné slovo, alebo sa budú budovať nové? Aké sú výhody vodnej energie? Má aj nevýhody?  Na celom svete je aktuálne v prevádzke viac ako 65 tisíc vodných elektrární, ktorých inštalovaná kapacita [...]

Veterná energia: Môžeme ju využívať na Slovensku?

Vietor človek dokázal vo svoj prospech využívať už pred tisíckami rokov, ale veterná energia premieňaná v turbínach na elektrickú energiu je pomerne mladý zdroj. Kým v okolitých krajinách sú celé oblasti pokryté veternými turbínami, u nás je ich len pár. Dá sa veterná energia na Slovensku využívať? Princíp fungovania veternej elektrárne je v zásade jednoduchý. Ide o premenu [...]

Jadrová energia: Zelená budúcnosť alebo hrozba?

Jadrové elektrárne na Slovensku, ale aj vo svete polarizujú spoločnosť aj odborníkov. Kým pre jedných ide o efektívny a nízkoemisný zdroj energie, pre druhých je to ekologická hrozba s veľkými zdravotnými rizikami. Fakt je, že jadro je palivo s mimoriadne vysokou energetickou účinnosťou. Z 500 g obohateného uránu sa dá vyrobiť rovnaké množstvo elektrickej energie ako zo spálenia 1 000 [...]

Solárna energia: Ako funguje a aké je jej využitie na Slovensku

Solárna energia k nám prúdi zo slnka a ako taká je zadarmo. Okrem toho, že sa dá využívať na výrobu elektrickej energie, ohrev vody či varenie, má slnečná energia „na svedomí“ aj ďalšie druhy energie – napríklad veternú alebo vodnú. Slnečná energia k nám prúdi bez toho, aby sme sa o to akokoľvek pričinili. Patrí teda medzi najdostupnejšie [...]

Go to Top