Viete, na ktorý svoj produkt bol Steve Jobs najviac hrdý? Nie na mobil, tablet ani na počítač, ale na svoj tím ľudí. Aj my v PPA CONTROLL sme presvedčení, že najväčším bohatstvom každej firmy sú jej zamestnanci. Preto sa o nich staráme.

Každý uvedomelý zamestnávateľ vie, že ľudia pracujú z dvoch dôvodov – aby zarobili peniaze a aby sa cítili užitoční, hodnotní.

Darmo zarábajú nadpriemerne, ak ich práca nebaví a najmä ak sa im od nadriadeného nedostáva aj iného ocenenia ako sumy na výplatnej páske. Ťažko očakávať v tomto prípade nejakú veľkú lojalitu zamestnanca k zamestnávateľovi.

Každý jeden zamestnanec potrebuje byť vnímaný ako človek z mäsa a kostí. Dobre mu padne pochvala a uznanie toho, ako pracuje.

V tomto smere sú kľúčové manažérske kvality riadiacich pracovníkov a systém zamestnaneckých benefitov.

 

Viac ako výplata

PPA CONTROLL a jeho dcérske spoločnosti zamestnávajú špecialistov z oblasti inžinieringu, technológií, elektroinštalácií a ďalších odborov. Aby u nás pracovali radi a boli motivovaní k čo najlepším výkonom, máme v PPA CONTROLL nastavený komplexný systém zamestnaneckých benefitov tak, aby zamestnanci dostali oveľa viac ako len výplatu.

Okrem povinností, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce – príspevok na stravu a zabezpečenie pitného režimu na pracovisku –, poskytujeme zamestnancom skupiny PPA CONTROLL širokú paletu benefitov, ktorá slúži im aj ich rodinným príslušníkom.

 

Work life balance

Chodiť do práce s radosťou sa dá vtedy, keď človek pracuje pre spoločnosť, kde je docenený, a keď je jeho práca zároveň jeho koníčkom. Alebo ho aspoň baví a napĺňa.

Okrem toho je dôležité, aby dosiahol rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. V rámci zamestnaneckých benefitov PPA CONTROLL v tom našim pracovníkom pomáhame tak, že im umožňujeme flexibilný pracovný čas. Aj príspevok na dopravu a bezplatné parkovanie sú benefity, ktoré im zjednodušujú život.

Považujeme za dôležité dať rodičom deň voľna, keď im dieťa nastupuje do základnej školy, a rovnako vtedy, keď vstupujú do manželstva. K tomu od nás dostanú ešte aj príspevok vo výške 100 €. Peniaze určite dobre padnú aj novopečeným rodičom. Rodičom školákov zas zabezpečujeme balík školských potrieb pre ich ratolesti.

 

Oddych s rodinou aj s kolegami

Chvíle oddychu a kvalitná rekreácia sú podľa nás veľmi významné. Veď odpočinutý a spokojný zamestnanec odvedie lepšiu prácu.

Preto majú naši zamestnanci možnosť oddychovať na firemnej chate v Štrbe aj poslať deti do tábora či na rekreáciu s finančným príspevkom od zamestnávateľa.

Na prehlbovanie vzťahov a lepšie spoznávanie sa aj mimo práce zase slúži náš každoročný, u zamestnancov veľmi obľúbený športový deň, betón párty, firemný deň zdravia a, samozrejme, vianočný večierok a k tomu vianočný darček pre zamestnancov.

 

V zdravom tele zdravý zamestnanec

Na podporu zdravia zamestnancov využíva PPA CONTROLL ďalšie benefity. Napríklad možnosť nákupu vitamínov so zľavou 30 %, bezplatné očkovanie proti chrípke a Multisport kartu, s ktorou každý športuje podľa svojej chuti.

Keď sa náš zamestnanec rozhodne darovať krv, od nás ako odmenu a poďakovanie dostane extra deň plateného voľna.

 

Extra bonusy

Zamestnanci PPA CONTROLL sa môžu v pracovnom čase vzdelávať v cudzích jazykoch, ktoré potrebujú na výkon svojej práce, a absolvujú iné odborné vzdelávanie, za ktoré dostanú aj certifikáty. Chceme, aby si zvyšovali kvalifikáciu a prehlbovali si vedomosti, lebo vďaka tomu dokážeme ostať konkurencieschopní a byť úspešní nielen na Slovensku, ale aj v mnohých zahraničných projektoch.

Ak naši zamestnanci pracujú v oblasti, kde hrozí riziko vzniku škody pri výkone povolania, zabezpečujeme im poistenie zodpovednosti za škodu, aby nemuseli osobne znášať žiadne nepríjemné dôsledky výkonu svojej práce.

Za veľmi praktický benefit, z ktorého budú naši zamestnanci profitovať aj dávno po tom, ako už u nás nebudú pracovať, lebo dozrejú do veku starobného dôchodcu, považujeme príspevok do tretieho piliera doplnkového dôchodkového sporenia. A kým u nás zamestnanec pracuje, dostáva príjemné finančné darčeky pri výročiach a jubileách.

„Udržať si spokojných a výkonných zamestnancov a mať čo najviac lojálnych pracovníkov je pre každého zamestnávateľa výzva. Preto sa v skupine PPA CONTROLL snažíme poskytovať našim zamestnancom okrem mzdy aj veľa peňažných a nepeňažných benefitov, aby čo najviac cítili, že si vážime nielen ich prácu, ale aj ich ako ľudí. Určite sa máme v čom zlepšovať, ale postupnými systematickými krokmi sa snažíme priblížiť k optimálnemu nastaveniu,“ skonštatoval Vladimír Lásik z PPA CONTROLL.