Rast cien energií, nedostatok niektorých surovín, vysoká miera inflácie… To sú len niektoré z vážnych problémov, ktorým čelí priemysel a podnikateľské prostredie na Slovensku. Dobrou správou je, že PPA CONTROLL ostáva aj v časoch nestability spoľahlivým energetickým partnerom a dokáže nielen poradiť, ale aj zmierniť dôsledky energetickej krízy.

 Zvýšenie cien energií slovenský priemysel už síce pociťuje, ale v skutočnosti sa enormný nárast faktúr za elektrinu a zemný plyn prejaví až na budúci rok. Kým súčasné problémy sú iba začiatkom špirály, rok 2023 už naplno preverí kondíciu slovenského priemyslu.

Dá sa na to pripraviť?

Ani tí najlepší analytici nepredpokladali, že by 10 rokov relatívne stabilná cena elektriny mohla skokovo vzrásť o 400 %. Na takýto scenár sa preto priemysel reálne nemohol pripraviť.

Dnes, keď už poznáme čísla a fakty, experti z PPA Power DS radia najmä väčším odberateľom rozložiť svoj nákup elektriny na rok 2023 na viaceré tranže. Nenakúpia síce najlacnejšie, ale ani najdrahšie, dosiahnu priemernú, trhovú cenu.

Mnoho podnikov, pochopiteľne, láka predstava, že keď budú sledovať trh s energiami, podarí sa im vystihnúť moment, keď budú najlacnejšie a vtedy nakúpia oveľa výhodnejšie, čo im prinesie výhodu v konkurenčnom boji.

Tento spôsob však naši odborníci z PPA CONTROLL považujú za rizikový a neodporúčajú ho, ak podnik nemá skutočne relevantné informácie a vedomosti o vývoji trhu s energiami. Ich nákup predsa nie je lotéria, ale zabezpečenie komodity pre výrobný proces.

 

Energetická konkurenčná (ne)výhoda

Slovenský priemysel bude mať na budúci rok oproti konkurencii zo zahraničia citeľnú nevýhodu, ktorá bola spôsobená neochotou pološtátnych distribučných spoločností pripájať nové, lokálne a zelené zdroje do distribučnej siete.

V zahraniční si mnohé podniky vedia časť elektriny vyrobiť samy, vďaka čomu sú o niečo menej závislé od trhových cien. Elektrinu vyrábajú najmä fotovoltikou na streche a kogeneráciou, teda výrobou elektriny popri výrobe tepla.

Slovenský priemysel túto výhodu nemá. Prakticky každý slovenský podnik je úplne závislý od trhových cien elektriny, pretože celý jej objem nakupuje. Rozdielne odvetvia priemyslu zasiahne však súčasná situácia s inou intenzitou.

 

Dôjde k ďalšiemu obmedzovaniu výroby

Najviac sú ohrozené priemyselné podniky, kde energie tvoria najvyššiu časť zo všetkých ročných prevádzkových nákladov. Príkladom sú chemické závody, výroba hliníka (elektrolýza), výroba skla a ocele.

Kým u automobilových výrobcov tvoria náklady na energie 10 – 20 % všetkých nákladov, v iných odvetviach priemyslu je to niekoľkonásobne viac. V dôsledku toho očakávame, že v roku 2023 dôjde k ešte väčšiemu obmedzovaniu výroby, ako vidíme v súčasnosti.

 

Investícia do vlastných energií

Zo súčasnej krízy vyjdú najlepšie tí, ktorí dokážu dobehnúť zameškaný rozvoj v dvoch oblastiach: v znižovaní spotreby a vo vlastnej výrobe elektriny.

Obe tieto oblasti pokrýva naša spoločnosť. Pre našich zákazníkov vypracovávame detailné manuály úsporných opatrení, ktoré pri zachovaní všetkých funkcií znížia ich spotrebu a platby za energie.

Pokiaľ ide o výrobu vlastnej elektrickej energie, PPA POWER DS už viac ako desaťročie prevádzkuje desiatky megawattov fotovoltických elektrární. Vďaka skúsenostiam, ktoré sme v tejto oblasti získali, dokážeme zabezpečiť výstavbu vlastných fotovoltických parkov pre podniky, ich pripojenie do sústavy aj následnú prevádzku.

Zároveň zákazníkom radíme, aby momentálne odložili prípadné plánované investície do plynových technológií. Možno sa k nim budú môcť vrátiť v budúcnosti.

 

Energetické partnerstvá

Nesmierne nás teší, že sa naši klienti na nás s dôverou obracajú o rady, ako si v súčasnej energetickej kríze poradiť, a ešte väčšiu radosť máme, že sa naším odborným poradenstvom riadia.

Vedia, že ich dokonale poznáme, oni poznajú nás a majú istotu, že môžu našim odporúčaniam dôverovať. Pre podniky je v tomto nestabilnom čase dôležité mať energetického partnera s takým rozsiahlym expertným záberom.

Rozumieme sa do úsporných opatrení, fotovoltiky, energií jadra, skladovania energií aj elektromobility. Sledujeme dianie, vieme predvídať možné riziká a včas na ne našich zákazníkov upozorniť.

 

Čo prinesie budúcnosť?

Témou týchto dní a nasledujúcich niekoľkých rokov bude hľadanie cesty, ktorá povedie k nezávislosti od dodávok zdrojov energií z Ruska (ropa, zemný plyn). V ideálnom prípade ich majú nahradiť zelené zdroje energie.

Na rovinu však treba povedať, že zelené zdroje sú a ešte dlho budú najmä doplnkovými zdrojmi, pretože nimi nevieme zabezpečiť všetku energiu potrebnú pre ľudstvo.

Preto nás v PPA CONTROLL teší, že sa európske spoločenstvo viacerými krokmi opäť priblížilo k jadrovej energetike ako k spoľahlivému bezemisnému zdroju energie.

Naša spoločnosť sa desaťročia podieľa na výstavbe nových a modernizácii existujúcich atómových elektrární na celom svete. Preto vieme, ako sa ich bezpečnosť neustále zvyšuje. Ukázalo sa, že odstavenie niekoľkých jadrových elektrární v Nemecku bolo veľkou hospodárskou, ale aj geopolitickou chybou.

 

Kontroverzný spoľahlivý zdroj

Z ekologického hľadiska má jadrová energetika jeden z najlepších emisných profilov spomedzi všetkých energetických zdrojov. Zároveň vyvoláva mnoho kontroverzií, čo je pochopiteľné, napríklad aj v kontexte havárie elektrárne vo Fukušime.

Aj táto nehoda však bola na niečo dobrá. V Európe po nej došlo k výraznému sprísneniu predpisov týkajúcich sa bezpečnosti prevádzky jadrových zdrojov, ktoré viedli k množstvu nových technických opatrení na fungujúcich jadrových elektrárňach a ešte vo väčšom rozsahu pri budovaní, spúšťaní a prevádzke nových zdrojov.

Proces výroby elektriny z jadra sa meniť nedá, no dá sa zlepšovať kontrola a bezpečnosť prevádzky.

Kombinácia zelených zdrojov elektrickej energie získanej z vody, vetra či slnka a využívanie jadra je podľa nás cesta, ako znížiť emisie spôsobené výrobou elektriny a tepla a zároveň pohodlne a bezpečne pokryť energetickú potrebu celého priemyslu aj domácností.