Ceny energií budú v roku 2022 určite vyššie ako predchádzajúce roky. Zdražie elektrika, ale aj plyn. Čo všetko spôsobuje zdražovanie energií a kedy sa zastaví?

Spolu s kovid krízou sužuje Európu aj energetická kríza. Hovorí sa o nej podstatne menej ako o zdraví, ale jej trvanie a dôsledky môžu byť rovnako veľké ako dôsledky pandémie.

Dôvody zdražovania energií

Príčin, ktoré spôsobujú zdražovanie energií, je viacero a začiatkom jesene sa začali kumulovať. Uvádzame ich bez poradia dôležitosti, pretože každý jeden faktor zohral svoju úlohu.

  • Počasie (suchá jar, horúce leto bez vetra)
  • Prechod na zelenú energiu (postupné odstavovanie elektrární vyrábajúcich energiu z jadra a uhlia)
  • Inflácia (snahy oživiť ekonomiky oslabené pandémiou umelými zásahmi centrálnych bánk)
  • Zvýšenie dopytu po emisných povolenkách
  • Problémy s distribúciou zemného plynu

Obchodovanie s emisiami

Naši experti v tom majú jasno. „Zvýšenie dopytu po emisných povolenkách zákonite spôsobilo nárast ich ceny, čo sa premietlo do ceny elektriny. Faktor, ktorý taktiež dvíha cenu energií, je stimulácia ekonomiky kvantitatívnym uvoľňovaním, teda tlačením peňazí centrálnymi bankami. V dôsledku toho rastie na celom svete inflácia. Treba si uvedomiť, že energie sa nakupujú formou takzvaných future kontraktov na jeden alebo viac rokov dopredu. Súčasná cena kontraktu na energiu teda reflektuje aj očakávanú infláciu o rok a viac,“ vysvetlil Ing. Michal Kolimár, riaditeľ strediska distribúcie energií a energetický audítor PPA Power DS, s. r. o., ktorá patrí do skupiny PPA CONTROLL.

Ceny energií pre domácnosti sú zatiaľ regulované a ani v roku 2022 by nemali narásť skokovo. K ich zdraženiu však dôjde, čo potvrdil aj ÚRSO. Pri elektrine síce ešte nie sú známe TPS, ale predpokladá sa, že regulované ceny elektriny sa v roku 2022 dostanú približne na úroveň regulovaných cien elektriny v roku 2020. Pri plyne, kde cena za jeho dodávku tvorí približne 60 % koncovej ceny, bude situácia podobná ako pri elektrine. Tu sa predpokladá v porovnaní s rokom 2020, že regulované ceny v roku 2022 vzrastú a dostanú sa mierne nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Nárast cien za dodávku plynu bude závisieť od zaradenia odberateľa do tarifnej skupiny podľa množstva odobratého plynu.

Čo nahradí lacné uhlie?

Vplyv na rast cien elektriny bude mať aj spôsob, akým sa nahradí výroba elektrickej energie z uhlia, ktorá na Slovensku skončí o dva roky. Zelené riešenia sú žiaduce a nevyhnutné, ale jedným dychom treba povedať, že sú určite drahšie ako uhlie.

Jednou z možností je využívať na výrobu elektrickej energie odpad, ktorý je po istých technologických úpravách možné spaľovať v už existujúcich uhoľných elektrárňach. Moderné spaľovne odpadu sú v mnohých krajinách riešením problému s odpadom aj získavaním elektriny a tepla ekologickejším spôsobom.

Naučíme sa šetriť?

Dobrá správa je, že sa všetci naučíme viac šetriť – zdroje aj vlastné peňaženky. Nie každému sa to bude páčiť, ale nedostatok, resp. cena elektrickej energie nás k tomu zrejme dotlačí – dobrovoľne alebo nasilu.

Skutočne si neprajeme zažívať dni, keď budeme musieť znášať plánované výpadky v dodávkach elektriny. Na to, či budeme mať dosť elektrickej energie, a aj na jej cenu má nepriamo vplyv každý z nás. Využívajme ju s rozumom.