Každý majiteľ veľkej fotovoltiky potrebuje, aby jeho elektráreň za rok vyrobila čo najviac elektriny. Inak sa mu jeho investícia nevyplatí. V PPA Power DS sme na správu takýchto elektrární špecialisti. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme zabezpečiť vyše 100 % jej výkonu.

Množstvo elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických (FTV) elektrární je závislé od geografickej polohy, realizačného projektu a správneho prevádzkovania elektrárne. Iba plný výkon každého FTV panela – pričom 1 MW FTV elektráreň ich má priemerne 4 300 – vie investorovi zaručiť požadovanú návratnosť. Preto musí prevádzkovateľ elektrárne disponovať sofistikovaným systémom riadenia procesov správy. My ho máme, a tak nami prevádzkované FTV elektrárne dosahujú najväčšiu výrobnú účinnosť.

Disciplína a presné postupy

Alfou a omegou dosahovania maximálneho výkonu FTV elektrárne je udržiavanie jej zariadení v takom stave, aby nedochádzalo k poruchám a výpadkom. Tie treba vedieť predvídať. A keď porucha nastane, treba reagovať v priebehu niekoľkých minút. Lebo každá minúta výpadku znamená výpadok v zisku.

Naši technici sú preto v pohotovosti 24/7 a presne vedia, čo musia urobiť. Aké náhradné diely, špecifické náradie a meraciu techniku potrebujú na rýchly výjazd a opravu. Nie každá porucha si však vyžaduje ich fyzickú prítomnosť. Vďaka našim odborným vedomostiam a on-line monitoringom dokážeme poruchu často identifikovať a odstrániť aj na diaľku. Stačí niekoľko minút a elektráreň je opäť funkčná bez toho, aby zákazník musel čakať na výjazd a servis na mieste.

Prepracovaná diagnostika a diaľková konfigurácia

Našou prácou je odstraňovať poruchy ešte predtým, ako spôsobia výpadok výroby a vysoké škody. Preto na fotovoltiky v našej správe inštalujeme ďalšie a ďalšie systémy a inovácie, ktoré strážia pôvodné systémy elektrárne a jej chod.

Samozrejmosťou je fyzická hĺbková kontrola všetkých zariadení každé tri mesiace. Nič nenechávame na náhodu. Servisní technici z PPA Power DS posudzujú podľa presného manuálu každý detail výroby elektriny od dopadajúceho slnka až po vývody do siete.

Termokamerami vyhľadajú chybné články a keď ich nájdu, vymenia celý panel, skôr než spôsobia poruchu. Pozorne sledujú stav zadnej časti panelov, ktoré majú teraz často praskliny. Nimi môže preniknúť vlhkosť a porucha je na svete. Ďalej merajú zemné odpory systému uzemnenia, pretekajúce prúdy, symetriu napätia. Kontrolujú funkčnosť prepäťových ochrán, monitorovacieho systému, stav batérií v záložných zdrojoch, transformátory, NN aj VN rozvádzače. Diagnostikujú bleskozvody aj bezpečnostný a kamerový systém.

Najvyššia ročná výroba

Vďaka včasnému odhaľovaniu porúch a preventívnej údržbe dosahujú FVT elektrárne v správe PPA Power DS najvyššiu ročnú výrobu. Tešia sa z toho najmä majitelia, naši zákazníci, ktorým sa vďaka tomu ich investícia vracia rýchlejšie.

Môžeme sa pochváliť, že v PPA Power DS dosahujeme na prevádzkovaných elektrárňach výrobu na úrovni 103 % referenčnej hodnoty. A nie je zanedbateľné, že tie 3 percentná navyše prinášajú každý rok približne 15-tisíc € extra zisku.

Pripravení na problémy

Darí sa nám to aj vďaka tomu, že vieme, ktoré dve poruchy na paneloch nastávajú najčastejšie. Nie je to prasknutie skla, ako sa niektorí domnievajú, ale prerušenie prepojov medzi jednotlivými článkami a degradácia materiálu zadnej vrstvy panelov. Kvalite bielej zadnej bielej vrstvy fotovoltaického panela zrejme mnohí výrobcovia nevenovali pred rokmi patričnú pozornosť, prípadne precenili vlastnosti použitých materiálov. Štúdie preukázali, že až u 14 % z inštalovaných panelov dôjde k degradácii zadnej vrstvy ešte pred 10. rokom životnosti.

Toto poškodenie spôsobuje výpadky vo výrobe elektriny, vyrobený objem sa z roka na rok znižuje, pričom majiteľ elektrárne netuší príčinu. Teda ak nemá skúseného prevádzkovateľa, ktorý vie poškodenie odhaliť a zabrániť nielen zníženiu výkonu výroby elektriny, ale aj vybaviť reklamáciu poškodeného panela u výrobcu. Nejednému zákazníkovi sme ušetrili tisícky eur vďaka tomu, že sme poruchu odhalili ešte počas trvan