Aby sme v skupine spoločností PPA CONTROLL mohli realizovať svoj záväzok smerom k zdraviu a celkovej kondícii našich zamestnancov, rozhodli sme sa zaviesť novú kultúru zdravia. Aj tento rok sme v termíne 3. – 4. apríla pripravili DEŇ ZDRAVIA s možnosťou bezplatných diagnostík. Dôvodov je veľa.

Zahraničné štúdie potvrdzujú, že každý druhý zamestnanec by chcel vo firme cítiť väčší dôraz na celkovú pohodu. To zahŕňa nielen finančnú, ale aj fyzickú a psychickú stránku. Tento fakt aktuálne podporujú aj demografické a sociálne trendy na Slovensku. Naše viac ako 60-ročné skúsenosti na trhu ukazujú, že práve zdravotná kondícia zamestnanca výrazne vplýva na kvalitu práce spoločnosti. Ak firma neposkytuje benefity v tomto smere, dobehne ju to vo zvýšených nákladoch, ako aj v probléme obsadiť pozíciu novým kvalitným človekom.

Closeup front view of group of mixed age doctors at a hospital standing in a row and smiling at the camera. Mid 20's intern is in foreground with the rest of the team out of focus.

Zdravotná starostlivosť vo firme

V  PPA CONTROLL, a. s., k starostlivosti o zdravie zamestnancov prispievame aj celofiremnými eventami na podporu tejto oblasti. „Počas Dňa zdravia má každý zamestnanec pripravený vitamínový nápoj v podobe čerstvej ovocnej šťavy a možnosť absolvovať vybrané lekárske prehliadky ako napríklad vyšetrenie očí, ciev, diagnostiku znamienok, EKG a iné vyšetrenia zamerané na civilizačné ochorenia a ich dôsledky,“ vysvetľuje RNDr. Valéria Kormanová, HR riaditeľka spoločnosti PPA CONTROLL, a. s.

Sociálne a duševné zdravie vo firme

Sociálne zdravie sa odvíja aj od kvality našich medziľudských vzťahov. Vo voľnom čase si spoločnosť vyberáme, v práci to však nie je možné. Ani v tejto oblasti nezaostávame. V rámci našich voľnočasových aktivít sa obľube teší Športový deň alebo firemná chata v Štrbe, ktoré ponúkajú možnosť poznať kolegov aj z inej než profesijnej stránky.

Zdraví zamestnanci, zdravá firma

Pre spoločnosť PPA CONTROLL sú zdraví zamestnanci a ľudský kapitál na prvom mieste. Času nemá nikto nazvyš a aj preto sa snažíme, aby sme v Deň zdravia priviedli priamo do firmy čo najviac odborníkov. Žiadne presuny z ambulancie do ambulancie, nekonečné čakanie v čakárni, ale presne vyhradený čas a priestor na základnú diagnostiku. Kľúčovú úlohu pri plánovaní firemných eventov hrá spätná väzba od zamestnancov. „Ich názor, nápady a tipy na zlepšenie nás povzbudzujú v tom, aby sme pokračovali v podobných aktivitách a hľadali ďalšie cesty, ako podporiť prevenciu,“ uzatvára V. Kormanová.