V skupine spoločností PPA CONTROLL sme sa rozhodli popri zabehnutých systémoch realizovania nových myšlienok uplatniť tzv. inovačný proces. Ide o nový interný prístup, ktorý umožňuje každému zamestnancovi predstaviť svoj nápad a následne ho aj pretaviť do života.

Ako vyzerá inovačný proces v praxi?

  • Na vstup do inovačného procesu stačí vyplniť jednoduchý formulár a ten doručiť do inovačnej kancelárie.
  • Mentori z inovačnej kancelárie pomáhajú autorovi rozpracovať jeho nápad do konkrétnej podoby a odhaľujú nielen možné úskalia, ale najmä jeho príležitosti a potenciál.
  • Pripravený business plán sa predloží vedeniu spoločnosti, ktoré rozhodne o jeho podpore a uvedení do reality. Každá jedna fáza procesu je finančne ohodnotená a pre podávateľa motivujúca. „Popri ďalšej finančnej odmene takýto rozpracovaný námet prináša, samozrejme, aj osobnú prestíž a v prípade odsúhlasenia projektu na realizáciu aj podiel na jej finálnom hospodárskom výsledku,“ hovorí Ing. Martin Mihaľo, zástupca spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., ktorá je členom skupiny spoločností PPA CONTROLL.

„Inovačný proces umožňuje zamestnancom všetkých spoločností patriacich do skupiny PPA CONTROLL realizovať vlastné nápady a stať sa tak spolupodnikateľmi podieľajúcimi sa na úspechu firmy. Tento model prináša osoh nielen zamestnancom a manažmentu spoločnosti, ale najmä koncovým zákazníkom,“ dodáva Ing. Martin Mihaľo.

obrázok k blogu Inovačný proces

Aké sú ďalšie výhody inovačného procesu?

1. Zvýšenie konkurencieschopnosti

Vďaka inováciám dokáže firma zvýšiť efektívnosť práce a odstrániť chyby v procese výroby, ktoré by ju mohli brzdiť. Odstránením chýb a zlepšením výkonu sa v konečnom dôsledku zvyšuje aj kvalita samotnej výroby. To sa prejavuje v lepšej konkurencieschopnosti a spokojnosti zákazníkov.

2.  Efektívnejšie využívanie všetkých zdrojov

Vďaka inováciám sa zlepší aj súdržnosť a spokojnosť zamestnancov na ich pracovných pozíciách, keďže zavádzanie nových postupov zlepšuje tímovú prácu a riešenie problémov.

 3. Proaktívny prístup k podnikaniu

Obchodný model, ktorý sa neustále prispôsobuje novým podmienkam na trhu, je schopný rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a ľahšie dokáže získať pozornosť ďalších potenciálnych zákazníkov zlepšovaním existujúcich alebo ponukou nových produktov a služieb.

4. Employer branding

Dôležitou súčasťou inovácií je aj budovanie značky. Zákazník sa na firmu neobráti, ak o nej nevie alebo nemá dostatok informácií. Preto je dôležité budovať si dobré meno. Ľudia viac dôverujú firmám, ktoré sú im známe. Navyše je to aj efektívny spôsob, ako získať nových zamestnancov. Pri aktuálnom nedostatku kvalifikovaných ľudí na trhu je to v rámci podnikania veľmi podstatná vec.

 

U nás sa vďaka zamestnaneckým inovačným námetom podarilo rozšíriť ponuku služieb o dodávky robotizovaných systémov a ich oživenie alebo uplatnenie moderných LED premenných dopravných značiek pri zabezpečení tunelov a diaľnic. Nezabudli sme ani na optimalizáciu interných procesov. Racionalizáciou nákupu energií a správy budov sa nám v rámci skupiny podarilo výrazne znížiť vlastné prevádzkové náklady.