MIESTO PRÁCE

Asset 2
Bratislava, Vajnorská 137

DRUH PRACOVNÉHO POMERU


plný pracovný úväzok

Hlavnou náplňou práce nového kolegu bude zabezpečovať plnenie legislatívnych požiadaviek v Skupine PPA CONTROLL, stanoviť bezpečnostné pravidlá a pokyny súvisiace s vykonávanými činnosťami na jednotlivých útvaroch a pracoviskách spoločností Skupiny PPA CONTROLL a hodnotenie nebezpečenstiev, rizík a ohrození, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť na pracoviskách a v rámci pracovnej skupiny.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Asset 3@1x

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Požadovaná prax je 2 roky v odbore bezpečnostný technik alebo technik požiarnej ochrany. K osobnostným predpokladom radíme vysokú znalosť legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a PO a tiež znalosť požiadaviek vyhlášky MPSVaR
č. 508/2009 Z. z.,

Viac v prílohe nižšie.

Spĺňaš všetky predpoklady? Vyplň dotazník a prilož k nemu svoj životopis.