Ako sa odovzdáva žezlo v rodinných firmách?
Ťažiskom by mala byť výroba tzv. zeleného vodíka elektrolýzou