• ČOV
    ČOV Tisovec – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP-riadiaci systém...