Elektromobily prekonávajú bežné autá len v meste.
Slovenský inžiniering pri spútaní energie hviezd